ORGANIZING INTEGRATION

HUR INTEGRERAS UTRIKES FÖDDA PÅ ARBETSMARKNADEN I PRAKTIKEN?

Senaste nytt

Vår kartläggning av initiativ för arbetsmarknadsintegration i Storgöteborg

Vi vill förändra integrationen i Sverige.

Väl fungerande organisering ligger till grund för alla goda resultat, oavsett om det handlar om företag, projekt eller insatser.
Naturligtvis är det en väsentlig framgångsfaktor även när det kommer till integration i Sverige.
Därför vill vi som första forskningsprogram undersöka hur Sveriges och i synnerhet Göteborgs olika initiativ för att främja arbetsmarknadsintegrationen har organiserats. Vad har gett bra resultat? Vilka misstag bör inte göras igen?

VARFÖR ORGANIZING INTEGRATION?

Om FORSKNINGEN

Det finns flera satsningar med målet att underlätta Sveriges integration på olika sätt. Vårt forskningsprogram vill undersöka de utmaningar och möjligheter som dessa satsningar skapar. Programmet kommer även att undersöka hur dessa initiativ organiseras och samverkar och vilka problem det kan få till följd.
VAD ÄR ORGANIZING INTEGRATION?

Om PROGRAMMET

Organizing Integration är ett forskningsprogram på Göteborgs Universitet, Handelshögskolan. Forskningsprogrammet startade i januari 2017 och pågår i 3 år, med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år. Programmet finansieras av Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.
VILKA ÄR VI?

Om FORSKARNA

Forskarna i programmet kommer från 5 olika institutioner: Handelshögskolan, Förvaltningshögskolan, HDK, Chalmers Tekniska Universitet och Copenhagen Business School. Dessutom har programmet en sammansättning på mulitnivå med 4 professorer, 2 docenter, 1 forskare, 2 post docs och 1 doktorand.

Miljoner migranter i världen 2018

Uppehållstillstånd beviljades i Sverige under januari till maj 2018

Asylsökande i Sverige januari-maj 2018

Integrationssatsningar

Här presenterar vi de satsningar som vi just nu studerar

Integrationscentrum

Nya och gamla svenskar kan mötas på Integrationscentrum på temakvällar, i mentorprogrammet Vägvisaren och Flyktingguide/Språkvän.

Swedbank - Äntligen Jobb!

Äntligen Jobb är ett initiativ från Swedbank och Arbetsförmedlingen för att underlätta för utrikesfödda akademiker att enklare få tillgång till relevanta arbetsgivare.

One Stop Future Shop

One Stop Future Shops experter är specialiserade på rådgivning till nyföretagare – särskilt inom grupperna unga, kvinnor och utrikes födda.

Social Hänsyn

Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling är en viktig del av Göteborgs Stads arbete för att skapa en öppen och jämlik stad där människor vill leva och bo.

Tikitut
Tikitut, såväl som Göteborg och Västra Götalandsregionen har blivit ett flaggskepp för att erbjuda resmål där besökarens pengar ger mervärde. Där Göteborgaren och gästen får närkontakt och inblick i nya kulturella sammanhang.
Fler initiativ i Storgöteborg

Här har vi samlat alla de initiativ kring arbetsmarknadsintegration som vi känner till i Storgöteborg.

 

Fler integrationsinitiativ i storgöteborg?

Vill du tipsa oss om ett integrationsinitiativ? Fyll i formuläret nedan

VÅR FORSKNING

Vill du veta mer om vad vi gör i vårt forskningsprogram?