ORGANIZING INTEGRATION

HUR INTEGRERAS UTRIKES FÖDDA PÅ ARBETSMARKNADEN I PRAKTIKEN?

Vi vill förändra integrationen i Sverige.

Väl fungerande organisering ligger till grund för alla goda resultat, oavsett om det handlar om företag, projekt eller insatser.
Naturligtvis är det en väsentlig framgångsfaktor även när det kommer till integration i Sverige.
Därför vill vi som första forskningsprogram undersöka hur Sveriges och i synnerhet Göteborgs olika initiativ för att främja arbetsmarknadsintegrationen har organiserats. Vad har gett bra resultat? Vilka misstag bör inte göras igen?

VARFÖR ORGANIZING INTEGRATION?
VAD ÄR ORGANIZING INTEGRATION?
VILKA ÄR VI?

VARFÖR ORGANIZING INTEGRATION?

Om FORSKNINGEN

Det finns flera satsningar med målet att underlätta Sveriges integration på olika sätt. Vårt forskningsprogram vill undersöka de utmaningar och möjligheter som dessa satsningar skapar. Programmet kommer även att undersöka hur dessa initiativ organiseras och samverkar och vilka problem det kan få till följd.
VAD ÄR ORGANIZING INTEGRATION?

Om PROGRAMMET

Organizing Integration är ett forskningsprogram på Göteborgs Universitet, Handelshögskolan. Forskningsprogrammet startade i januari 2017 och pågår i 3 år, med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år. Programmet finansieras av Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

VILKA ÄR VI?

Om FORSKARNA

Forskarna i programmet kommer från 5 olika institutioner: Handelshögskolan, Förvaltningshögskolan, HDK, Chalmers Tekniska Universitet och Copenhagen Business School.
Dessutom har programmet en sammansättning på mulitnivå med 4 professorer, 2 docenter, 1 forskare, 2 post docs och 1 doktorand.

Miljoner migranter i världen 2018

Beviljade uppehållstillstånd (asyl) i Sverige under 2018

Beviljade uppehållstillstånd (arbete) i Sverige 2018

 VILL DU HÅLLA DIG UPPDATERAD?

Vill du få e-post av oss när något nytt händer i forskningsprogrammet?

Genom att klicka på ANMÄL godkänner du att Organizing Integration lagrar dina uppgifter med syfte att skicka nyhetsbrev till dig

VÅR FORSKNING

Vill du veta mer om vad vi gör i vårt forskningsprogram?