Professor Betsy Hartman från Hampshire College i USA talade vid Pufendorfinstitutets migrationssymposium för ett tag sedan om problematiken kring begreppet klimatflyktingar.

Betsy Hartman pratade på ett gripande sätt om de apokalyptiska visioner som framförs av en växande skara forskare och av media om klimatförändringar och krig som startas på grund av klimatförändringar. Visionerna fokuserar på att det kommer att finnas mindre och mindre av allt som människor behöver, att detta kommer att producera fler konflikter om de svinnande resurserna och att det som konsekvens kommer att finnas allt fler ”klimatflyktingar”.

Dessa visioner om vart vi är på väg understödjer de redan existerande stereotyperna kring fattiga människor och migranter i afrikanska och andra så kallade utvecklingsländer. Ännu viktigare vrider de blicken från västvärldens roll i flyktingdramat. Hon nämner som exempel hur stora kanadensiska och amerikanska tidningarna framställde Syrienkriget vid en viss tidpunkt som en orsak av klimatförändringar i regionen. Genom detta, menar Betsy, tvättar man rent sina händer (klimatflyktingar flyr på grund av klimatet, och kriget är då inte ett resultat av västvärldens vapenleveranser till regionen eller annat stöd till diktatorer, utan klimatet).
Förutfattade meningar om ras, etnisk tillhörighet, kön och klass ligger djupt under vad som då kan sägas vara indisputabla vetenskapliga sanningar. Tillsammans med media använder politiker från högra och vänstra sidan av det politiska spektrumet dessa stereotyper och genom detta gör de det svårare för andra att utmana och förkasta dessa. Men Betsy tycker att man måste utmana dessa stereotypiska föreställningar eftersom de driver fram främlingsfientliga idéer. Idéer om stängda gränser för att hålla horder av fattiga människor som är på väg till oss utanför och idéer om förvaringsanläggningar för migranter. Med andra ord tyckte hon att vi ska undvika att använda oss av termen ”klimatflyktingar” eftersom vi genom att använda den indirekt antyder att fattiga människor är den huvudsakliga anledningen till klimatförändringar.