Blogg av Patrik Zapata, forskare i Organizing Integration

När politik ska bli till praktik görs det lokalt. Frågan vi ställer oss är hur det görs, i det här fallet att skapa integration genom sysselsättning. I Västra Hisingen har det bland annat gjorts genom en social inkubator där innovation och entreprenörskap har kunnat prövas och utvecklas. Inkubatorn drevs i projektform i ”One Stop Future Shop” (nu en del av stadsdelens ordinarie verksamhet).

Projektet är känt och de som arbetade i det har beskrivits som mycket duktiga, vilket de är. En framgångssaga på många sätt. Men det bör poängteras att det är framgång trots allt. Svårigheterna var många. Är fortfarande många. Varför måste det vara så svårt, måste en vara ”projektarbetarnas Zlatans” för att nå framgång? Såklart inte, men det verkar som att det ofta är åt det hållet. Vi vet mycket om projektifieringens baksidor (och framsidor). Till exempel att det är svårt att få projekt att överleva när projekttiden har gått ut, eller att det är svårt att skala upp projekt och överföra dem till ordinarie verksamhet. Med den kunskapen kunde framgångsrika projekt stöttas från den ordinarie verksamheten och kommunledningar. Hur ser det ut i Sveriges kommuner, hur avgörs vilka projekt som ska fortsättas eller bli ordinarie verksamhet?

En annan fråga är var idéer om vad som ska göras kommer. Mycket som idag är vanlig allmän offentlig verksamhet startades i civilsamhället. Till exempel sortering och återvinning. Det startades av hippie-samhällen i USA på 60-talet och sågs som udda, avvikande och konstigt. Vilka praktiker görs idag i civilsamhället, bör de också plockas upp och införlivas i kommunal verksamhet?

Utifrån de frågorna samtalade Hamid Zafar och jag under en halvtimma på Business arena den 16 maj. Hamid är årets svensk, numer utbildningschef i Mullsjö, tidigare rektor för Sjumilaskolan, Västra Hisingen, Göteborg. Västra Hisingen och några av de initiativ för arbetsmarknadsintegration  som stadsdelen driver har jag studerat inom Organizing integration-programmet.

Mer om Våra aktiviteter

Nya deltagare i programmet

Nya deltagare i programmet

Vi välkomnar tre nya forskare som ansluter sig till vårt program Organizing IntegrationAssociate Prof. Sara Broström Brorström is an Associate Professor at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. Brorström is a public administration...

läs mer
Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

I november deltog nära 200 forskare från hela världen konferensen OMICS som anordnades av Organizing Integration ihop med Centrum för Global Migration vid Göteborgs Universitet. OMICS står för  ”Organizing Migration and Forskare från hela världen var inbjudna för att...

läs mer
Rama in genom att zooma in och ut

Rama in genom att zooma in och ut

Ett projekt övervann ”projektifieringsförbannelsen” – varför? Det finns några metoder och strategier som utvecklats av de involverade aktörerna som kan vara användbara också för andra initiativ som kämpar för att fortsätta sin verksamhet på arbetsmarknadsintegrationsområdet. Läs mer

läs mer