vad händer i programmet?

Här visar vi en del av det vi gör inom forskningsprogrammet. Vi tipsar även om kommande event.

Kommande event!

SEMINARIE PÅ HANDELSHÖGSKOLAN

Nostalgia old and new: Private feeling and political emotion

In the last twenty years, nostalgia mutated from a rather marginal and disdained emotion to one that has played a significant role in political and social developments. This is especially the case with the resurgence of populism fuelled by desires for a return to a past ostensibly better than the present, as evidenced by slogans like Trump’s “Make America Great Again” and the Brexit campaign’s “Get Back Control”. Drawing on insight on nostalgia from different fields, including psychology, politics and organization studies, this presentation will examine the links of nostalgia with identity both as a group phenomenon and as an individual experience. 

När: 18 oktober 2019 kl 13:15-15:00
Var: Handelshögskolan Göteborg, Konferensrum J2
Föreläsare: Professor Yiannis Gabriel, University of Bath

Välkommen!

SEMINARIE PÅ HANDELSHÖGSKOLAN

Men du är ju ingen invandrare!
Om nordisk migration i kulturellt perspektiv

I diskussionerna om Sverige som invandrarland är den inomnordiska migrationen märkbart frånvarande. Den blir ofta osynlig eller oproblematisk. Ses personer som kommit hit från grannländerna överhuvudtaget som invandrare? Men migrationen mellan Sverige-Norge, Sverige-Danmark och Sverige-Finland har inte bara en lång historia och stor omfattning den gör det även möjligt att belysa andra sidor av frågor kring integration än de som rör andra invandrarströmmar. Med utgångspunkt i det nordiska och med tyngdpunkt på den mycket omfattande finska invandringen, där situationen för svensk- och finsktalande blir helt annorlunda, kommer jag att diskutera vilka analytiska insikter dessa nordiska erfarenheter erbjuder.

När: 24 oktober 2019 kl 13:15-15:00
Var: Handelshögskolan Göteborg, Trollerummet J6
Föreläsare: Professor Orvar Löfgren, Lunds Universitet

Välkommen!

Organizing Migration conference

November 2019 Organizing Integration tillsammans med Centrum för Global Migration kommer att anordna en internationell tvärvetenskaplig konferens i november 2019 om hur man organiserar migration och integration i nutida samhällen. Här finner du en preliminär kallelse på engelska.

När: 6 – 9 november 2019
Var: Göteborg. Plats och adress meddelas senare.
LÄS MER om konferensen

BOK RELEASE

Oktober 2019  En av forskarna i programmet, Vedran Omanović har tillsammans med två andra forskare släppt boken Institutions and Organizations of Refugee Integration: Bosnian-Herzegovinian and Syrian Refugees in Sweden.
LÄNK TILL BOKEN

NYA MEDARBETARE

Oktober 2019  Vi välkomnar 3 st nya medarbetare till forskningsprogrammet: Sara Glännefors, Sara Broström och Emma Ek Österberg. 

h

LÄGESRAPPORT ASKIMSVIKEN

Augusti 2019 Hälften av tiden i projektet Tillsammans för jobb & integration har gått. I augusti presenterades lägesrapporten som du kan läsa HÄR.

NÄTVERKSTRÄFF

September 2019 Trots en stark konjunktur står ett stort antal människor utanför arbetsmarknaden, vilket påverkar allas vår framtid. Bland annat lever 5 500 barn i familjer där föräldrarna inte har ett jobb. Forskarna Nanna Gillberg och Patrik Zapata från programmet deltod på detta nätverksmöte LÄS MER.

Konferens

Augusti 2019  Vedran Omanović deltog på konferensen Nordic Academy of Management i Finland, där han ansvarade för tracket Practices of organizing migrants’ integration, diverse workforce and gender equality.

phd sommarskola

Juni 2019  Vedran Omanović blev inbjuden som föreläsare till en internationell PhD-sommarskola i Istanbul, med temat Integration & Social cohesion.

PODCAST

Januari 2019 Andreas Diedrich intervjuas i podden En smart framtid. Podden spelades in i samband med att Andreas var inbjuden att tala vid Svenska ESF-rådets resultatspridningskonferens för socialfondsprojekt i Västsverige, Sydsverige samt Småland och Öarna som på något sätt arbetar med målgruppen nyanlända/utrikes födda. 
LYSSNA PÅ PODDEN

MIGRATION I SVENSKA ROMANER

Mars 2019 Barbara Czarniawska, forskare i OI, skriver nu på en bok som handlar om hur integration framställs i populärlitteraturen. 32 romaner skrivna efter andra värdskriget fram till nutid, som berör invandring till Sverige och som berör integrationsproblematiken har lästs och analyserats. Slutliga analysen görs på två spår; 1) de finska invandrarna (den största gruppen över alla år), och 2) likheter och skillnader mellan romanerna skrivna under olika perioder (olika migrationsvågor hände under olika politiska och ekonomiska kontexter).

INTEGRATION HALLAND

April 2019 Andreas Diedrich höll en presentation på Integration Hallands avslutningskonferens på Stadshotellet i Varberg. Han pratade om hur arbetsmarknadsintegration av utrikes födda går till i praktiken med fokus på de olika logiker som påverkar arbetet.

Nytt projekt

December 2018 OI forskare har tilldelats projektstöd från Formas inom Hållbar turism och besöksnäring. Vi ansluter ett nytt följeforskningsuppdrag till vårt forskningsprogram: Formasprojektet.
LÄS MER

Nytt projekt

September 2018 Vi ansluter ett nytt följeforskningsuppdrag till vårt forskningsprogram: Tillsammans för jobb och integration.
I maj 2018 flyttade 140 nyanlända in i nybyggda, tillfälliga bostäder i Askim. Samtidigt initieras ett samverkansprojekt vid namn Tillsammans för jobb och integration. Forskare från Organizing Integration ska följa och utvärdera projektarbetet under två år.
LÄS MER

i

Rapport release

Augusti 2018 En rapport som innehåller en första kartläggning av initiativ och organisationer som arbetar med arbetsmarknadsintegration
LÄS RAPPORTEN

SYMPOSIUM

Augusti 2018 Vedran Omanović deltog på ett etnografiskt symposium i Köpenhamn och presenterade ett papper med titeln: The Emergence and Evolution of Researcher Identities: Experiences, Encounters, Learning and Dialectics.

Konferens schweiz

Juni 2018 Maria José Zapata och Patrik Zapata var tillsammans med One Stop Future Shop på konferens i Lugano, Schweiz och deltog i konferensens track Leading Change in Cities, Regions and contested Spaces. Konferensens tema var A World of flows.
SE PRESENTATIONEN

Presentation på volvo

Maj 2018 Vedran Omanović från Organizing Integration var inbjuden att hålla en presentation till Volvo AB anställda på temat Diversity in Organizations: Perspectives and implications. Seminariet arrangerades av Volvo Multicultural Network.

Förvaltnings-högskolans dag

April 2018 Organizing Integration var inbjudna att hålla ett seminarium på Förvaltningshögskolans Dag. Hanna Hellgren pratade bland annat om de senaste årens ökade migrationsströmmar till Europa och samhälls-utmaningar. Patrik Zapata presenterade en av fallstudierna; One Stop Future Shop.
SE FILMER FRÅN DAGEN

Global migration seminar

April 2018 Andreas Diedrich belyser de olika organiseringspraktiker som har fått fotfäste i såväl i offentlig, privat som i ideell sektor under beteckningen “arbetsmarknadsintegration”.
Hur är dessa initiativ organiserade och vilka konsekvenser kan sådan organisering tänkas få?
SE PRESENTATIONEN

Integrationsforum

Maj 2018 Integrationsforum – en dag om nyanländas arbetsmarknadsetablering. Forumet arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samarbete med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen. Andreas Diedrich var inbjuden till panelen ihop med bla VD för Västsvenska Handelskammaren, undervisningsråd från Skolverket och en professor från Bräcke Högskola.
LÄS MER

Kunskapslunch på Handels-högskolan

April 2018 Hur ser ”integrationskartan” över Storgöteborg ut och vilka initiativ och praktiker framstår som mer framgångsrika? Hur är dessa initiativ organiserade genom idéer, människor, verktyg och handlingar, och vilka konsekvenser kan sådan organisering tänkas få för de utrikes födda samt andra som är inblandade i dessa initiativ?  
SE FILMEN

lunchseminarium mistra urban futures

Mars 2018 Andreas Diedrich, programansvarig för Organizing Integration höll en presentation om forskningsprogrammet hos en av programmets finansiärer, Urban Mistra

Paneldebatt i Riksdagen

Januari 2018 Andreas Diedrich, programansvarig för Organizing Integration var inbjuden till riksdagen för att delta i en paneldebatt om integration. Samtalet utgick från en förhandsvisning av SVTs dokumentärserie “Det goda landet”
LÄS MER

Paneldiskussion Washington

Oktober 2017 Vi är glada över att vårt forskningsprogram väcker stort intresse. Svenka ambassaden i Washington bjöd in oss för att i en paneldiskussion berätta om hur svenska initiativ organiseras och arbetar kring integration på arbetsmarknaden. LÄS MER

Kick-off Seminarium

Maj 2017 Vi samlade 150 personer från offentliga sektorn, privata företag, forskare och personer som jobbar med integrationsfrågor för att presentera vårt forskningsprogram. Vi kombinerade detta med att utvalda organisationer som arbetar med integration fick plats på scen för att presentera sina uppdrag.

NYHETSBREV

Vill du få e-post av oss när något nytt händer i forskningsprogrammet?

Genom att klicka på prenumerera godkänner du att Organizing Integration lagrar dina uppgifter med syfte att skicka nyhetsbrev till dig