vad händer i programmet?

Här visar vi en del av det vi gör inom forskningsprogrammet. Vi tipsar även om kommande event.

Kommande event!

Organizing Migration conference

November 2019 Organizing Integration tillsammans med Centrum för Global Migration kommer att anordna en internationell tvärvetenskaplig konferens i november 2019 om hur man organiserar migration och integration i nutida samhällen. Här finner du en preliminär kallelse på engelska.

När: 6 – 9 november 2019
Var: Göteborg. Plats och adress meddelas senare.
LÄS MER om konferensen

h

LÄGESRAPPORT ASKIMSVIKEN

Augusti 2019 Hälften av tiden i projektet Tillsammans för Integration har gått. I augusti presenterades lägesrapporten som du kan läsa HÄR.

INTEGRATION HALLAND

April 2019 Andreas Diedrich höll en presentation på Integration Hallands avslutningskonferens på Stadshotellet i Varberg. Han pratade om hur arbetsmarknadsintegration av utrikes födda går till i praktiken med fokus på de olika logiker som påverkar arbetet.

MIGRATION I SVENSKA ROMANER

Mars 2019 Barbara Czarniawska, forskare i OI, skriver nu på en bok som handlar om hur integration framställs i populärlitteraturen. 32 romaner skrivna efter andra värdskriget fram till nutid, som berör invandring till Sverige och som berör integrationsproblematiken har lästs och analyserats. Slutliga analysen görs på två spår; 1) de finska invandrarna (den största gruppen över alla år), och 2) likheter och skillnader mellan romanerna skrivna under olika perioder (olika migrationsvågor hände under olika politiska och ekonomiska kontexter).

PODCAST

Januari 2019 Andreas Diedrich intervjuas i podden En smart framtid. Podden spelades in i samband med att Andreas var inbjuden att tala vid Svenska ESF-rådets resultatspridningskonferens för socialfondsprojekt i Västsverige, Sydsverige samt Småland och Öarna som på något sätt arbetar med målgruppen nyanlända/utrikes födda. 
LYSSNA PÅ PODDEN

Nytt projekt

December 2018 OI forskare har tilldelats projektstöd från Formas inom Hållbar turism och besöksnäring. Vi ansluter ett nytt följeforskningsuppdrag till vårt forskningsprogram: Formasprojektet.
LÄS MER

Nytt projekt

September 2018 Vi ansluter ett nytt följeforskningsuppdrag till vårt forskningsprogram: Tillsammans för jobb och integration.
I maj 2018 flyttade 140 nyanlända in i nybyggda, tillfälliga bostäder i Askim. Samtidigt initieras ett samverkansprojekt vid namn Tillsammans för jobb och integration. Forskare från Organizing Integration ska följa och utvärdera projektarbetet under två år.
LÄS MER

i

Rapport release

Augusti 2018 En rapport som innehåller en första kartläggning av initiativ och organisationer som arbetar med arbetsmarknadsintegration
LÄS RAPPORTEN

SYMPOSIUM

Augusti 2018 Vedran Omanović deltog på ett etnografiskt symposium i Köpenhamn och presenterade ett papper med titeln: The Emergence and Evolution of Researcher Identities: Experiences, Encounters, Learning and Dialectics.

Konferens schweiz

Juni 2018 Maria José Zapata och Patrik Zapata var tillsammans med One Stop Future Shop på konferens i Lugano, Schweiz och deltog i konferensens track Leading Change in Cities, Regions and contested Spaces. Konferensens tema var A World of flows.
SE PRESENTATIONEN

Presentation på volvo

Maj 2018 Vedran Omanović från Organizing Integration var inbjuden att hålla en presentation till Volvo AB anställda på temat Diversity in Organizations: Perspectives and implications. Seminariet arrangerades av Volvo Multicultural Network.

Integrationsforum

Maj 2018 Integrationsforum – en dag om nyanländas arbetsmarknadsetablering. Forumet arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samarbete med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen. Andreas Diedrich var inbjuden till panelen ihop med bla VD för Västsvenska Handelskammaren, undervisningsråd från Skolverket och en professor från Bräcke Högskola.
LÄS MER

Global migration seminar

April 2018 Andreas Diedrich belyser de olika organiseringspraktiker som har fått fotfäste i såväl i offentlig, privat som i ideell sektor under beteckningen “arbetsmarknadsintegration”.
Hur är dessa initiativ organiserade och vilka konsekvenser kan sådan organisering tänkas få?
SE PRESENTATIONEN

Förvaltnings-högskolans dag

April 2018 Organizing Integration var inbjudna att hålla ett seminarium på Förvaltningshögskolans Dag. Hanna Hellgren pratade bland annat om de senaste årens ökade migrationsströmmar till Europa och samhälls-utmaningar. Patrik Zapata presenterade en av fallstudierna; One Stop Future Shop.
SE FILMER FRÅN DAGEN

Kunskapslunch på Handels-högskolan

April 2018 Hur ser ”integrationskartan” över Storgöteborg ut och vilka initiativ och praktiker framstår som mer framgångsrika? Hur är dessa initiativ organiserade genom idéer, människor, verktyg och handlingar, och vilka konsekvenser kan sådan organisering tänkas få för de utrikes födda samt andra som är inblandade i dessa initiativ?  
SE FILMEN

lunchseminarium mistra urban futures

Mars 2018 Andreas Diedrich, programansvarig för Organizing Integration höll en presentation om forskningsprogrammet hos en av programmets finansiärer, Urban Mistra

Paneldebatt i Riksdagen

Januari 2018 Andreas Diedrich, programansvarig för Organizing Integration var inbjuden till riksdagen för att delta i en paneldebatt om integration. Samtalet utgick från en förhandsvisning av SVTs dokumentärserie “Det goda landet”
LÄS MER

Paneldiskussion Washington

Oktober 2017 Vi är glada över att vårt forskningsprogram väcker stort intresse. Svenka ambassaden i Washington bjöd in oss för att i en paneldiskussion berätta om hur svenska initiativ organiseras och arbetar kring integration på arbetsmarknaden. LÄS MER

Kick-off Seminarium

Maj 2017 Vi samlade 150 personer från offentliga sektorn, privata företag, forskare och personer som jobbar med integrationsfrågor för att presentera vårt forskningsprogram. Vi kombinerade detta med att utvalda organisationer som arbetar med integration fick plats på scen för att presentera sina uppdrag.

NYHETSBREV

Vill du få e-post av oss när något nytt händer i forskningsprogrammet?

Genom att klicka på prenumerera godkänner du att Organizing Integration lagrar dina uppgifter med syfte att skicka nyhetsbrev till dig