SKR arrangerade den 5 december en inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration. Temat för dagen var hur kommuner och arbetsintegrerande sociala företag kan samverka på bästa vis

 

I publiken fanns ett 60-tal personer, mestadels representanter från kommunsektorn som liksom vi åkt till Stockholm. De sociala företagen och bransch- och intresseorganisationer var förstås också där. Målet för dagen var att lära om samverkan genom presentationer av utvecklingstendenser såväl som framgångsrika exempel. Under förmiddagen fick vi bland annat höra om hur Nordanstigs kommun arbetat för att möjliggöra för de sociala företagen och skapa god samverkan. Håll koll på rollerna och se till att relationen blir affärsmässig och professionell, var ett av råden. Ett annat råd, som skulle komma att upprepas många gånger under dagen var: bara gör! Vi fick också höra om hur Falkenbergs kommun knoppat av kommunala arbetsmarknadsintegrerande verksamheter och möjliggjort för sociala företag. Bara gör, var rådet också härifrån med tillägget att det är en process som tar tid men som är väl värd det.

 

På eftermiddagen var temat upphandling. Upphandlingsmyndigheten har nyligen tagit fram ett webbaserat stöd för den kommun (eller annan offentlig organisation) som vill arbeta mer proaktivt med upphandling som ett arbetsmarknadsverktyg. Det presenterades och väckte stort intresse och många frågor hos publiken. Vad är viktigt att tänka på om man vill reservera en upphandling till sociala företag? Hur blir det med konkurrensen? Från Nordanstig (igen!) berättades det om hur de prövat sig fram. Det värsta som kan hända är att vi får rätta till eller göra om, sa upphandlaren. Potentialen är för stor för att inte försöka.

Ett annat budskap från talarna var betydelsen av att ”politiken tar ut riktningen” och att det förankras i policys och handlingsplaner. Långsiktighet och uthållighet. Samtidigt betonades att kommunernas roll är att ”stödja utan att styra”. De arbetsintegrerande sociala företagen behöver svängrum för att utvecklas och komplettera de privata och offentliga sektorerna.

Utöver alla goda exempel på samverkan mellan kommuner och arbetsintegrerande sociala företag tar vi med oss en mängd tankar om arbetsmarknadsintegration. Om de sociala företagens villkor och roll. Om kommunens roll som organisatör och samverkansaktör. Om vikten av mod att försöka. Om kommunernas olika förutsättningar och vad det betyder för vilka satsningar som initieras och för vad som blir framgångsrikt och inte. Alla viktiga pusselbitar för att förstå organiseringen av arbetsmarknadsintegration.