I maj var det dags igen för det årliga Integrationsforumet i Göteborg. I år arrangeras det av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samarbete med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen. Dagen handlade om nyanländas arbetsmarknadsetablering och samlade över 200 besökare, främst personer som jobbar med nyanländas etablering på kommunal, regional och statlig nivå. Som tidigare år har dagen åter handlat om att olika verksamheter informera om vad dom gör inom ramen för etableringsprocessen. Och, som tidigare uppskattades denna info av deltagarna – inte så konstigt, med tanken på den stora antal statliga, regionala och kommunala aktörer som är med i etableringen och integrationsarbete och den delvis bristande kunskapen om – och förståelsen för – varandras verksamheter. Andreas Diedrich från Organizing Integration var med på scenen för att bidra till att förbättra denna kunskapen genom att presentera vår karta över arbetsmarknadsintegrationsinitiativ i Storgöteborg.

Fler bilder nedan
Fotograf: Misak Nalbandian