INTEGRATIONS GUIDEN

INITIATIV INOM ARBETSMARKNADSINTEGRATION I GÖTEBORG MED OMNEJD

Vi har kartlagt storgöteborg.

Våren 2017 inledde vi ett omfattande arbete. Vi ville kartlägga de företag, föreningar, organisationer och initiativ som alla på ett eller annat sätt vill samma sak: skapa en ökad arbetsmarknadsintegration.

Här presenterar vi Storgöteborgs initiativ, indelat i 5 kategorier. 

Vänd mobilen

HOLISTIC INTEGRATION - "Vi vill skapa förutsättningar för framtidens integration"
Initiativets namn Initiativtagare Fokusområden
50/50 Lilla Edet financial support for try out-activities
Biblioteksorientering SFI City of Gothenburg language-adapted information
Café “Tala svenska” Individuell Människohjälp meeting place; informal language training
Crossroads Stadsmissionen spreading information, providing support in the establishment process
Flyktingguide/ Språkvän (Refugee guide/ Language friend) City of Gothenburg/ Integrationscentrum group activities; language groups; mentorship program; language walks; meeting place; festivities; study circles/courses
Flyktingguide/ Språkvän (Refugee guide/ Language friend) Kungsbacka municipality group activities; language groups; language pals (friends); language walks; meeting place; study circles/ courses
Flyktinghjälp.se Flyktinghjälp.se informal language training; meeting place; homework and other support
Folk i arbete (People in work) Pingstkyrkan i Västra Frölunda, Smyrnakyrkan, Saronkyrkan matching
Fotboll som social plattform (Fotboll as a social platform) FC Komarken organising sports events; civic information
GeoJobb – an information and educational platform for recent immigrants Sveriges geologiska undersökning, SGU to spread easily accessible information via a homepage
Hälsoguiden (The health guide) Angereds Närsjukhus spreading health-related information
Information about Sweden (Information om Sverige) County Administrative Boards (Länsstyrelserna) maintaining an information portal; information
Integrationsnätverk Göteborg Integrationsnätverk Göteborg arranging sports activities such as ice skating or gymnastics
Integrationsprojekt Sportlife Kungälvs Innebandy organising sports activities and events
Kulturtolkar/ Doula (Cultural Interpreters) Födelsehuset providing support; organising meeting places; civic information
Lighthouse Göteborgs FöreningsCenter creating networks; arranging meetings, workshops and seminars
Mera Svenska – Bättre hälsa (More Swedish – Better health) City of Gothenburg/ Sektor Individ & Familje-omsorg; SDN Västra Hisingen group activities; individual and language-focussed internships; Swedish language training
Refugees Welcome (Housing) Refugees Welcome matching landlords/tenants and recent immigrants
Samhällsorientering (Civic orientation) City of Gothenburg/ Integrationscentrum Courses in civic information
Sommarlovssatsningen (The Summer holiday initiative) City of Gothenburg/ Kulturförvaltning arranging free activities during the summer holidays
Sommarskolan (The Summer school) University of Gothenburg arranging try-out activities; arranging visits to workplaces; spreading information
Språkanpassad information (Language adapted information) Kungälvs Bibliotek arranging language meetings; civic information in a number of different languages
Språkanpassade visningar (Language adapted guided tours) Gothenburg Art Museum ”language hosts”; language adapted guided tours
Språkanpassade visningar Sjöfartsmuseet Arkivariet Göteborg language adapted guided tours
Språkcafé (Language café) Göteborgs Läkesällskap Språkcafé; spreading information
Språkträffar (Language meetings) City of Gothenburg civic information; language meetings; homework support
Språkträffar (Language meetings) Frilagret informal language training; arranging meetings
Stadslandet Business Region Göteborg supporting entrepreneurship; supporting local development; collaboration; developing operations/ companies; research
Svenska på jobbet (Swedish at work) Forum SKILL language training; cultural information
TD Ungdomsprojekt (TD Youth project) Region of Västra Götaland (VGR) Koncernkontoret/ Mänskliga rättigheter (Human rights) mapping of skills and competence; internships
Ungas kraft (Young power) Universeum develop creative learning environments; educate families and parents
Vårt Tynnered (Our Tynnared) Stena Fastigheter meeting place; evening walks; gardening and landscaping events; renovations
Welcome app developing digital application for mobile phones (for matching friends)
Öppen motttagning (Open reception) Alingsås municipality meeting place
Öppen mötesplats Gårdsten/ Hälsoteket (Open meeting place Gårdsten) Angereds Närsjukhus civic information; providing health-related information; arranging courses; arranging group activities
ÖppnaDörren (The open door) Axfoundation organise meetings between recent immigrants and established persons
PROMOTE GROWTH - "Vi vill göra det lönsamt att integrera"
Initiativets namn Initiativtagare Fokusområden
Business Center – One Stop Future Shop (BRG Business center) City of Gothenburg via SDF Västra Hisingen, SDF Lundby and SDF Norra Hisingen. provision of entrepreneurial support; provision of business advice and guidance; seminars and workshops; competence development
Business Center Angered Business Region Göteborg entrepreneurial support; seminars and workshop; competence development; providing business advice; meeting place
Entreprenörskvarter (Entrepreneurship quarter) Business Region Göteborg entrepreneurship support
Mikrofonden Microfonderna Väst provision of financial services
Samverkansforum (Collaboration forum) Business Region Göteborg collaboration
Stadslandet Business Region Göteborg supporting entrepreneurship; supporting local development; collaboration; developing operations/ companies; research
Start-up Fast Track Business Center -One Stop Future Shop (BRG Business Center)
Venture Cup Väst McKinsey arena for testing business ideas and receiving financial support
YESBox BRG meeting place; entrepreneurship support; consulting
RAISE AWARENESS - "Vi vill att det snackas mer arbetsmarknadsintegration"
Initiativets namn Initiativtagare Fokusområden
Dialogmöten (Dialogue meetings) Lilla Edet municipality arranging dialogue meetings with citizens on the topic of integration and inclusion
DoubleCup Mölndal City of Trollhättan meeting place for informal meetings
Förebygga genom samverkan (Prevention through collboration) Skatteverket (Swedish Tax Authority) spreading information
GOLIP Mistra Urban Future financing and coordinating research
Hälsoskolan (The health school) Region of Västra Götaland (VGR) spreading health-related information
Hälsostugan (The health hut) Angereds Närsjukhus; Gårdstens Bostäder spreading information; group activities; open meeting place
Hälsoteket (The health corner) Alingsås municipality organising information meetings on physical and psychological health issues
Idébank för praktisk integrationsarbete (Database for practical integration work) Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) collecting and spreading methods and models
Integration i de gröna näringarna (Integration in the eco sector) Lantbrukarnas Ekonomi AB dialogue meetings; spreading information; matching
Integrationsforum County Administrative Board of Västra Götaland (Länsstyrelsen) presentations; dialogue meeting
Integrationsprojekt Lilla Edet arranging guided tours; developing an ecological village (ekoby)
Kan Connect Göteborg Kjellgren Kaminsky, Krook & Tjäder organising meeting places; matching
Kulturtolkar/ Doula (Cultural Interpreters) Födelsehuset providing support; organising meeting places; civic information
Lighthouse Göteborgs FöreningsCenter creating networks; arranging meetings, workshops and seminars
Lärandets torg Hammarkullen (Learning place) Business Region Göteborg collaboration; giving advice and guidance
Mentorprogram Öppet hus mentorship program; meeting place; arranging social activities
Mera Svenska – Bättre hälsa (More Swedish – Better health) City of Gothenburg/ Sektor Individ & Familje-omsorg; SDN Västra Hisingen group activities; individual and language-focussed internships; Swedish language training
MigraSCOPE Swideas developing knowledge
Mångfaldsprojektet (The Diversity Project) Vinge spreading information; providing scholarships
Mötesplats (Meeting place) Lilla Edet meeting place; group activities
Mötesplats Information (Meeting place) Kungsbacka municipality/ kommunledningskontoret meeting place
Mötesplats- Yrkesgruppen & Studiecirkeln ”Att arbeta i Sverige” (Meeting place and study circle ”Working in Sweden”) Individuell Människohjälp organising meeting place; spreading information; arranging job search activities
Opportunity Day Helene Lindahl matching; spreading information; exhibition; seminars; workshops; presentations
Pay it forward Pay it Forward organising donations
Praktik i staten (State internships) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) internships
Projekt Hälsa (Project Health) Region of Västra Götaland (VGR) Primärvården Fast tracks; group activities; information; education and training
Religionsvetarna (The scientists of religion) Religionsvetarna workshops; trainee programs
Smaka på världen (Taste the world) Santa Maria; Mitt Liv arranging seminars; facilitating presentations; cooking sessions; spreading information; showing films
Sommarlovssatsningen (The Summer holiday initiative) City of Gothenburg/ Kulturförvaltning arranging free activities during the summer holidays
Sommarskolan (The Summer school) University of Gothenburg arranging try-out activities; arranging visits to workplaces; spreading information
Stadslandet Business Region Göteborg supporting entrepreneurship; supporting local development; collaboration; developing operations/ companies; research
Svenska på jobbet (Swedish at work) Forum SKILL language training; cultural information
TD Ungdomsprojekt (TD Youth project) Region of Västra Götaland (VGR) Koncernkontoret/ Mänskliga rättigheter (Human rights) mapping of skills and competence; internships
Ungas kraft (Young power) Universeum develop creative learning environments; educate families and parents
Vårt Tynnered (Our Tynnared) Stena Fastigheter meeting place; evening walks; gardening and landscaping events; renovations
Welcome Center (Götene) Region of Västra Götaland (VGR) arranging meeting place; organising support for immigrants to connect to employers, associations, state agencies, the health care sector and the local community
Världskulturmuseet (World Heritage Museum) Världskulturmuseet spreading information; arranging meetings on their premises
PROMOTE EMPLOYABILITY - "Vi vill göra det enklare för nyanlända att komma i arbete"
Initiativets namn Initiativtagare Fokusområden
100-klubben (The Club of 100) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) internships; subsidised employment
1000 jobb – Grundsteget Coompanion GR mapping of competence and skills; entrepreneurship support; creation of employment opportunities
ABIS ABIS employment of asylum seekers 
Aghabani  Arabiska Kulturföreningen  provision of entrepreneurial support; competence development 
Alingsåsfabriken (The Alingsås Factory) Alingsås municipality mentorship; education and training; internships
Angeredsutmaningen (The Angered Challenge) Angeredsutmaningen (The Angered Challenge) matching; provision of scholarships; internships; language training
Askimsviken City of Gothenburg – SDF Askim-Frölunda-Högsbo making available housing; spreading information; making available services; collaboration
Auktoriserade översättare (Authorised translators) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) creation of  networks; validation
Balder Primär Samordningsförbundet Insjöriket/ Primär fastighetsförvaltning mapping of skills and competence; coaching; group activities; training activities
Biltvätten på Hisingen (Clean Car Wash) SDN Västra Hisingen & Volvo Cars facilitate the establishment and growth of a car wash company
College Väst The Göteborg Region Association of local Authorities (GR)  workplace based learning; mapping of competence and skills needs
CV Verkstad (CV workshop) Individuell Människohjälp CV writing support
De nya jobben (The new jobs) Swerea IVF AB developing methods and models; workshops 
Enkla jobb (Simple jobs) Samjobb – collaboration & Jobb AB mapping of skills and competence; matching; competence development, workplace-based education and training 
Ett steg närmare (One step closer) Stadsmissionen  Swedish language courses; internships; information related to employment in Sweden
Exportfrämjande integration Uddevalla municipality/ Tillväxtavdelningen (Unit for Economic Growth) entrepreneurship support; ”Exportfrämjaren”
Exportfrämjande integration (Export promoting integration) Region of Västra Götaland (VGR) competence development; 7-month long workplace-based internship; coaching; entrepreneurial support
FIER – Fast Track Integration in European Regions Region of Västra Götaland (VGR) validation; assessing competence; individual study- och occupational guidance; workshops; new forms of language training; internships and digital and flexible forms of training 
Future Kitchen Måltid Sverige education and training; matching; workplace-based supervision; internships; language training
Gemaket Kvinna till Kvinna mentorship; dialogue meetings; information
Gods bemanningsmodell för enklare vägar till jobb (God’s recruitment model for easier pathways to work) God Bemanning validation; competence development; matching; developing methods
Grants for integration and internationalisation Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) education and training; academic mentorship; career coaching; granting scholarships and financial support
Göteborg tillsammans (Gothenburg together) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) mentorship program; collaboration
Innovationsbaserad integration Swerea IVF AB arranging workshops; matching; entrepreneurial education and training 
Inclusive Internationalisation University of Gothenburg individual guidance; information about workplace and labour market; mentorship
Interact KFUM Göteborg mentorship; guidance and information
Integrationsprojekt PostNord Swedish language training; part-time employment
Internationellt ledarskapsprogram (Int. leadership program) Skanska internships, validation, theoretical and practical training, leadership development
Introduktion för nyanlända kvinnor (Introduction for recent immigrant women) City of Gothenburg/ ArbVux (Labour Market & Adult Education Dept.) spreading information; establishment support
IOP – mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg (Not-for-profit-public partnership – reception of unaccompanied minors in Gothenburg) City of Gothenburg/ Social Resursförvaltningen (Social Resources) mentorship; education and training; civic information, internship; provision of housing; establishment support; competence development for employees working on the project; health promotion
Jobbpuzzlet (The jobs puzzle) Bräcke diakoni education and training platform
Jobbsnack för vuxna (Talk about work for adults) Individuell Människohjälp arranging study circles and meeting places; job search activities; mentorship
Jobbsprånget (The Employment Leap) IVA internship program; matching; handling administration of integration activities
Jobskills Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) matching; translating skills and competencies to Swedish; platform for matching
Kompetens för tillväxt (Competence for growth) Folkuniversitetet mapping competence needs; developing competence profiles; certifying competence 
Kompetensväxling 2.0 Region of Västra Götaland (Västarvet) arranging internships and work tasks from simpler to more qualified jobs as well as summer jobs
Korta vägen YRGO (City of Gothenburg): Folkuniversitet shorter vocational training programs; labour market and civic information; competence assessments; occupational Swedish (Yrkessvenska); workplace-based education and training 
Metodutveckling för frivillig återvandring & cirkulär migration (Method development for voluntary return & circular migration) City of Gothenburg/ Integrationscentrum  entrepreneurship support; competence development; developing methods
Mitt liv Konsulting Mitt Liv trainee program; leadership program; arranging seminars and workshops; creating networks
Mitt livs chans Mitt Liv mentorship program
Motiva  SDF Angered arranging group meetings; coaching; supervision; support with administration
Motivations- & vägledningskurs för nyanlända (Motivation and guidance course for recent immigrants) Region of Västra Götaland (VGR) arranging a course to strengthen work abilities
NCC Nystart NCC hybrid training- and internship program
New Immigrated Engineers ÅF internship program
Nyanlänt Företagande (Recently-arrived entrepreneurship) Employers entrepreneurial support; mentorship program; method development
Peabskolan Peab AB language education; vocational training; internships
Pilotprojekt inom integration för nyanlända (Pilotproject Integration of recent immigrants) Capture-Innovation professional Swedish language training; internship program; occupational assessment 
PLUS Intro Region of Västra Götaland (VGR) Folkhögskolor, PES (Arbetsförmedlingen) professional Swedish language training with introduction to Swedish health care sector for recently arrived medical doctors and nurses 
Praktikplatser 1 på 3 (Interships 1 on 3) Förvaltnings AB Framtiden Internship program 
På rätt plats (2016-2017) (In the right place) The Gothenburg Region Association of Local Authorities (GR) internship program; developing methods; matching competencies
Regionalt snabbspåret för VA-ingenjörer (Regional Fast track) The Gothenburg Region Association of Local Authorities (GR) internship program with vocational language course
Snabbare väg till jobb (Faster pathways to work) Miljonbemanning AB validation; matching; mapping of skills and competence; education and training 
Snabbspår kock – central överenskommelse (Fast track for chefs) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) validation; mapping of skills and competence; vocational language course; supplementary education and training; internships
Snabbspår – lärare och förskollärare central överenskommelse (Fast track for teachers) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) validation; mapping of skills and competence; vocational language course; supplementary education and training; applying for licence
Snabbspår djurskötare privat sektor – central överenskommelse (Fast track for animal keepers in the private sector) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) validation; mapping of skills and competence; course in vocational Swedish; supplementary education and training; internships
Snabbspår nyanlända forskare (Fast track for recently-arrived researchers) University of Gothenburg language courses; provision of financing for research; publications and open access; academic writing and pedagogical development and training; academic career guidance; academic mentorship program 
Snabbspår nyanlända lärare och förskolelärare (Fast track for teachers and pre-school teachers) University of Gothenburg education and training activities; workplace-based learning
Snabbspår tjänstemän inom byggsektorn – central överenskommelse (Fast track for white collar workers in the construction industry) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) validation; mapping of skills and competence; course in vocational Swedish; supplementary education and training 
Snabbspår 21 reglerade hälso- och sjukvardsyrken –  central överenskommelse (Fast track for 21 regulated health care professions) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) validation; mapping of skills and competence; course in vocational Swedish; supplementary education and training; applying for licence
Snabbspår djurskötare statlig – central överenskommelse (Fast track for animal keepers in the public sector) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) validation; mapping of skills and competence; course in vocational Swedish; supplementary education and training; internships
Snabbspår elteknikbranchen – central överenskommelse (Fast track for the electrical trades) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) validation; mapping of skills and competence; course in vocational Swedish; supplementary education and training
Snabbspår energibranchen – central överenskommelse (Fast track for the energi sector) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) validation; mapping of skills and competence; course in vocational Swedish; supplementary education and training
Snabbspår fastighetsbranschen – central överenskommelse (Fast track for the real estate sector) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) Validation; mapping of skills and competence; course in vocational Swedish; supplementary education and training; applying for grades and certificates
Snabbspår lastbilsförare – central överenskommelse (Fast track for truck drivers) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) validation; mapping of skills and competence; course in vocational Swedish; supplementary education and training; applying for grades and certificates
Snabbspår livsmedelsbranschen – central överenskommelse (Fast track for the food industry) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) validation; mapping of skills and competence; course in vocational Swedish; supplementary education and training; internships
Snabbspår målare – central överenskommelse (Fast track for painters) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) validation; mapping of skills and competence; course in vocational Swedish; supplementary education and training; applying for grades and certificates
Snabbspår samhällsvetare inklusive ekonomer och jurister – central överenskommelse (Fast track for social scientists incl. business  economists and lawers) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) validation; mapping of skills and competence; course in vocational Swedish; supplementary education and training; internships
Snabbspår socialt arbete – central överenskommelse (Fast track for social workers) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) validation; mapping of skills and competence; course in vocational Swedish; supplementary education and training; internships
Snabbspår träindustrin – central överenskommelse (Fast track for the forest industry) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) validation, mapping of skills and competence; course in vocational Swedish; supplementary education and training; internships
Språkintroduktion (Language introduction) PEAB skolan language courses
Stöd & matchning (Support & matching) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) remitting persons to educational services providers within S&M for individual support to enter the labour market; mapping needs
Svenska för asylsökande (Swedish for asylum seekers) Folkuniversitetet language training
SYSKOM Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) validation; mapping of skills and competence; occupational assessments; course in vocational Swedish; supplementary education and training; internships 
Talangkonceptet (The talent concept) City of Gothenburg/ ArbVux (Labour Market & Adult Education Dept.) education and training; internships; language training in the workplace
Trelleborgsmodellen (The Trelleborg model) City of Mölndal (via Vinnova) matching; mapping and evaluation
Utvecklad etablering (developed establishment) Folkuniversitetet, University of Gothenburg (Stiftelsen kursverksamheten) workplace-based learning
UVUC  Tikitut arranging internships for developing language; meeting place
Volvosteget (The Volvo step) AB Volvo workplace-based internships; theoretical education and training
Vägen till viktiga riktiga jobb (The pathway to important, real jobs) Förvaltnings AB Framtiden (Bostads AB Poseidon) internship program
Vägvisaren (The Pathfinder) City of Gothenburg/ Integrationscentrum  mentorship program; civic information; meeting place
Vägvisaren för nyanlända (The Pathfinder for recent immigrants) Göteborgs FöreningsCenter informal language training; arranging meetings between migrants and established persons; arranging seminars and workshops 
Välkommen till framtiden (Welcome to the future) AB Framtiden professional Swedish language training, internship program, matching (to work or occupational training)
Välkommen till Park & Natur (Welcome to Park & Nature) City of Gothenburg/ ArbVux (Labour Market & Adult Education Dept.) organising education and training activities; internships
Welcome app på jobbet (Welcome app at work) Welcome app development of digital application for mobile phones (for meeting friends at work)
Welcome to Work (W2W) Welcome to work  
Yrkesdörren (The professional door) ÖppnaDörren matching
YrkesSvenska (Professional Swedish) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) professional language training
Äntligen jobb (Finally a job) Manpower AB validation; matching
Äntligen jobb (Finally a job) Swedbank speed dating/ matching; 6 month-long internship program
Business Center – One Stop Future Shop (BRG Business center) City of Gothenburg via SDF Västra Hisingen, SDF Lundby and SDF Norra Hisingen. provision of entrepreneurial support; provision of business advice and guidance; seminars and workshops; competence development
Business Center Angered Business Region Göteborg  entrepreneurial support; seminars and workshop; competence development; providing business advice; meeting place
DoubleCup Mölndal City of Trollhättan meeting place for informal meetings
Entreprenörskvarter (Entrepreneurship quarter) Business Region Göteborg  entrepreneurship support
Kan Connect Göteborg Kjellgren Kaminsky, Krook & Tjäder organising meeting places; matching
Kompetenscenter City of Gothenburg/ Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsenheten (Labour market and Adult Education Dept.) (ArbVux) via Business Region Göteborg mapping and assessing competence; validation, matching; collaboration; coordinating activities
Mentorprogram Öppet hus mentorship program; meeting place; arranging social activities
Mera Svenska – Bättre hälsa (More Swedish – Better health) City of Gothenburg/ Sektor Individ & Familje-omsorg; SDN Västra Hisingen  group activities; individual and language-focussed internships; Swedish language training
Mötesplats- Yrkesgruppen & Studiecirkeln ”Att arbeta i Sverige” (Meeting place and study circle ”Working in Sweden”) Individuell Människohjälp organising meeting place; spreading information; arranging job search activities
Praktik i staten (State internships) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) internships
Social Hänsyn (Social consideration) City of Gothenburg/ Inköp och Upphandling  developing a model to be used in procurements as a labour market tool
Stadslandet Business Region Göteborg  supporting entrepreneurship; supporting local development; collaboration; developing operations/ companies; research
Start-up Fast Track Business Center -One Stop Future Shop (BRG Business Center)  
Svenska på jobbet (Swedish at work) Forum SKILL language training; cultural information
Sätt färg på Göteborg (Colour in Gothenburg) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) collaboration; vocational training; facilitating activities; identifying job seekers in need of support; internships 
Talangprojekt (Talent project) City of Gothenburg/ ArbVux (Labour Market & Adult Education Dept.) matching
TD Ungdomsprojekt (TD Youth project) Region of Västra Götaland (VGR) Koncernkontoret/ Mänskliga rättigheter (Human rights) mapping of skills and competence; internships
YESBox BRG meeting place; entrepreneurship support; consulting
PROMOTE ORGANISATIONAL EFFICIENCY - "Vi vill göra det smidigare att integrera på arbetsmarknaden"
Initiativets namn Initiativtagare Fokusområden
Circle Island 2017 First to know Scandinavia AB developing methods for matching activities
Enklare vägar till jobb och kompetens (Easier pathways to work and competence) Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket) developing methods; collaboration; providing financial support to projects
Fatta kompetensen (Get a grip on competence) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) developing methods to increase efficiency; matching
Förnyelselabbet (The Renewal lab) SKL; Svid- Stiftelsen Svensk industridesign innovation- and collaboration platform
Good-modellens utveckling och spridning Stiftelsen Uppstart Malmö developing and spreading methods
Idébank för praktisk integrationsarbete (Database for practical integration work) Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) collecting and spreading methods and models
Integra Sonician developing digital tool for matching
Integration Halland Kungsbacka municipality developing methods; collaboration
InVäst The Göteborg Region Association of Local Authorities’ (GR) municipalities develop tool for language training and validation; organise meeting places and conferences, competence development, developing a digital platform and support material
KISA -Kortare integration, snabbare till arbete (Shorter paths to integration – shorter paths to work) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) creating education and training material, developing methods and collaboration models
Kompetenscenter City of Gothenburg/ Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsenheten (Labour market and Adult Education Dept.) (ArbVux) via Business Region Göteborg mapping and assessing competence; validation, matching; collaboration; coordinating activities
Kompetensförsöjningsplanen (Competence supply plan) City of Gothenburg strategic work; mapping; collaboration; coordinating; analysing competencies; arranging workshops
Lokala Överenskommelser om samverkan (Local agreements on collaboration) DUA creating a model for collaboration; spreading best practices
Lärandets torg Hammarkullen (Learning place) Business Region Göteborg collaboration; giving advice and guidance
Minklusion- Integration med mobilen Chalmers Technical University; University of Gothenburg developing an application for mobile phones
Mötesplatser & Information (Meeting places) Swedish Government organising spaces for meetings and collaboration; supporting contacts between various state agencies
Nya GRannar The Göteborg Region Association of local Authorities’ (GR) municipalities competence development of employees who are responsible for unaccompanied youth
Pay it forward Pay it Forward organising donations
POINT Sjuhärads samordnings-förbund; Försäringskassan method development
Premiär Primär Samordningsförbundet Insjöriket/ Primär fastighets-förvaltning collaboration; create networks; building relationships; organising projects
Samverkansforum (Collaboration forum) Business Region Göteborg collaboration
Social Hänsyn (Social consideration) City of Gothenburg/ Inköp och Upphandling developing a model to be used in procurements as a labour market tool
Social Trade Vägen ut!; Basta; Casa Berget supporting sales and marketing processes in social companies
Social upphandling (Employment through procurement) City of Gothenburg/ Inköp & Upphandling developing methods; implementing rules and regulations
Stadslandet Business Region Göteborg supporting entrepreneurship; supporting local development; collaboration; developing operations/ companies; research
STING City of Mölndal organising strategic sector- and department spanning collaboration
SUB-STING City of Mölndal operative group under STING
Sätt färg på Göteborg (Colour in Gothenburg) Public Employment Service (PES) (Arbetsförmedlingen) collaboration; vocational training; facilitating activities; identifying job seekers in need of support; internships
Talangprojekt (Talent project) City of Gothenburg/ ArbVux (Labour Market & Adult Education Dept.) matching
The working generation The Working Generation Sweden AB IT platform for matching employers and unemployed persons
Unga i Riskzon (Youth at risk) SDF Östra Göteborg local collaboration platform
Welcome Center (Götene) Region of Västra Götaland (VGR) arranging meeting place; organising support for immigrants to connect to employers, associations, state agencies, the health care sector and the local community
Win-win Just arrived development of digital platform for matching and recruiting
Workbuster Workbuster development of support system for procured organisations

Vill du tipsa oss om något initiativ?