Nyligen träffade jag en gammal vän och hans kompis. Det visade sig att kompisen jobbade som konsult med olika projekt inom byggbranschen. När jag berättade för honom att jag jobbade med ett forskningsprogram om arbetsmarknadsintegration av utrikes födda blev han mycket intresserad och berättade att han nyss avslutat ett projekt där den privata uppdragsgivaren hade ställt krav på att ta in nyanlända i etableringen via något av Arbetsförmedlingens ekonomiska stöd. ”För att hjälpa de komma in i arbete eller för att ha tillgång till billig arbetskraft”, frågade jag honom lite cyniskt. ”Det senare,” sade han med ett något försynt skratt som ändå visade mig tydligt att han tyckte att svaret var givet.

hJag frågar vidare hur det hade funkat att anställa ett 40-tal nyanlända på det sättet. Han berättar att det i stort sett hade funkat bra – poängterade dock att man bör komma ihåg att det enbart handlade om väldigt enkla uppgifter, som att med en elektrisk skruvdragare skruva in skruvar – och att se till att enbart låta de göra detta. Tydliga instruktioner krävdes, tyckte han, och inga som helst möjligheter till egeninitiativ skulle ges – för då blev det problematiskt direkt. Han gör en rörelse med händerna fram och tillbaka framför ansiktet som symbolisera tunnelseende. Känslan jag får är att man inte verkar ha satsat särskilt mycket på individernas utveckling här, men att det handlat mest om att utföra enkla och monotona arbetsuppgifter – och framför allt att göra allt detta till ett bra pris.

Arbetsförmedlingens olika stöd marknadsförs som ett sätt för arbetsgivarna att bredda sin rekrytering, och för nyanlända (bland andra grupper) att komma till arbetsplatser. De är tänkta att motivera arbetsgivarna att ”anställa personer som av olika anledningar har svårare att komma in på arbetsmarknaden” (Arbetsförmedlingen, 2018) – bland annat nämns nyanlända som tilltänkta kandidater. Det finns aktuellt fyra typer av stöd: Introduktionsjobb, Nystartsjobb, Lönebidrag och Yrkesintroduktion.

Arbetsförmedlingen skriver på följande sätt på sin hemsida när det gäller Introduktionsjobb:

Vi vet att du som företagare vill växa och förbättra din lönsamhet. Men vi vet också att det finns en ambition att ta socialt ansvar”.
(Arbetsförmedlingen, 2018).

Det finns en bra tanke med dessa stöd att skapa kopplingar mellan arbetsgivarnas intressen att anställa och arbetssökandes intressen att få jobb (och statens intresse att få nyanlända ”närmare” arbetsmarknaden – vad det nu kan betyda). Forskning inom organisationsteori har dock lärt oss att politiska mål ska omsättas i praktiken och då blir det inte alltid som man har tänkt sig. Det finns ’svarta får’ och det har visat sig vara mycket svårt och tidskrävande att hålla reda på vilka de är och exakt hur meningsfulla anställningarna varit för de nyanländas fortsatta karriärer på den svenska arbetsmarknaden.

Lönsamheten verkar definitivt varit ett argument som fick uppdragsgivaren till min ’kompis kompis’ att anställa nyanlända – om socialt ansvarstagande spelat en roll är jag mycket mindre säker på.

Läs mer:
Arbetsförmedlingen om introduktionsjobb

Mer från bloggen

Slutkonferens för Global flows […] i Köpenhamn

Slutkonferens för Global flows […] i Köpenhamn

Blogg av Emma Ek Österberg forskare i Organizing IntegrationJag tog tåget över sundet. Till Köpenhamn där FLOW, ett interdisciplinärt forskningsprogram om migration och integration, höll sin slutkonferens den 4:e och 5:e november. Programmet startade 2017 vid Aalborgs...

Rapportsläpp! Integration av nyanlända på arbetsmarknaden

Rapportsläpp! Integration av nyanlända på arbetsmarknaden

Nu har Organizing Integration släppt en rapport! Forskning i korthet (#15): Integration av nyanlända på arbetsmarknaden Kunskapsöversikten lanserades i samband med ett webbinarium i oktober 2020. Under seminariet medverkade bland annat författarna Andreas Diedrich,...

OI forskare i innovationsprojekt

OI forskare i innovationsprojekt

Andreas Diedrich kommer att delta i innovationsprojektet ”Digital kommunikation – nyckeln till ökad integration” som fått finansiering beviljat av VINNOVA

Vad har hänt i Stor-Göteborg sedan 2017?

Vad har hänt i Stor-Göteborg sedan 2017?

Under 2017/18 engagerade vi oss för att kartlägga initiativ för att stödja utrikesfödds till arbete i StorGöteborg med syfte att förstå frågor som vilka typer av initiativ finns det, hur organiseras de och vilka aktörer är inblandade. Vad har hänt sedan sist?

Lokal Integrationspolicy – hur planerar kommuner för integration?

Lokal Integrationspolicy – hur planerar kommuner för integration?

Ett blogginlägg av Emma Ek ÖsterbergArbetsmarknadsintegration, ja insatser för integration överlag, görs av en mängd aktörer - offentliga organisationer, civilsamhället och näringslivet. Kommunernas roll i detta är både viktig och mångfacetterad. De är ofta...

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Ett blogginlägg av Emma Ek Österberg Under senare år har sysselsättningskrav i upphandling kommit att bli ett allt viktigare verktyg för arbetsmarknadsintegration. Det är knappast märkligt med tanke på omfattningen på den offentliga upphandlingen. Drygt 800 miljarder...

Nya deltagare i programmet

Nya deltagare i programmet

Vi välkomnar tre nya forskare som ansluter sig till vårt program Organizing IntegrationAssociate Prof. Sara Broström Brorström is an Associate Professor at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. Brorström is a public administration...

Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

I november deltog nära 200 forskare från hela världen konferensen OMICS som anordnades av Organizing Integration ihop med Centrum för Global Migration vid Göteborgs Universitet. OMICS står för  ”Organizing Migration and Forskare från hela världen var inbjudna för att...

Civilisamhällets organisationer i Europa

Civilisamhällets organisationer i Europa

En liten inblick i civilsamhällesorganisationers arbete för arbetsmarknadsintegration över Europa I oktober 2019 släpptes en rapport genom EU- projektet SIRIUS, Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets, som...

Inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration

Inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration

SKR arrangerade den 5 december en inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration. Temat för dagen var hur kommuner och arbetsintegrerande sociala företag kan samverka på bästa vis  I publiken fanns ett 60-tal personer, mestadels representanter...