Ett blogginlägg av Andreas Diedrich, programansvarig Organizing Integration

I Tyskland publicerades nyss en mycket intressant och omtalad studie om inställningarna gentemot två grupper i det tyska samhället: Muslimer och östtyskar. Studien uppmärksammar att klichéerna rörande de två grupperna är frapperande lika.

Diskussionerna om studien har varit utbredda och hårda inte minst eftersom studiens resultat av en del medier och andra kommentatorer har misstolkats till att betyda att östtyskar och muslimer erfar liknande diskriminering. Detta är så klart absurt, skriver Ferda Ataman i Der Spiegel. Eller går det att föreställa sig att någon med en östtysk dialekt diskrimineras lika starkt som en kvinna som bär slöja? Att båda grupper möter samma klichéer och mer sällan hamnar på chefspositioner betyder fortfarande inte att de i samma mått utsätts för diskriminering eller rasism.

Studien är intressant eftersom den ställer två grupper som på ytan verkar vara helt olika mot varann. Vad kan vi lära oss av det?

1. Ingen föds som migrant, muslim eller östtysk – det är godtyckliga kategorier som skapas och återskapas av människor för att göra en sortering av människor (inkl. sig själv). Trots detta använder vi dessa kategorier som om de vore givna för alltid.

2. Att vissa minoriteter (alltså muslimer) ”kulturellt betingade” inte är kapabla till att integreras är nonsens. Desintegrationsanklagelsen träffar ju också irreligiösa eller kristna tyskar.

3. Kravet på att ”integrera er” används framförallt för att definiera vad som är tyskt – och med tyskt menas här de ursprungliga västtyskarna – och därmed välintegrerade. Alla andra svävar i ett konstant tillstånd av ”inte-än-riktigt-välintegreradhet”.

 

Hela rapporten (på tyska) kan du läsa här.

Mer från bloggen

Slutkonferens för Global flows […] i Köpenhamn

Slutkonferens för Global flows […] i Köpenhamn

Blogg av Emma Ek Österberg forskare i Organizing IntegrationJag tog tåget över sundet. Till Köpenhamn där FLOW, ett interdisciplinärt forskningsprogram om migration och integration, höll sin slutkonferens den 4:e och 5:e november. Programmet startade 2017 vid Aalborgs...

Rapportsläpp! Integration av nyanlända på arbetsmarknaden

Rapportsläpp! Integration av nyanlända på arbetsmarknaden

Nu har Organizing Integration släppt en rapport! Forskning i korthet (#15): Integration av nyanlända på arbetsmarknaden Kunskapsöversikten lanserades i samband med ett webbinarium i oktober 2020. Under seminariet medverkade bland annat författarna Andreas Diedrich,...

OI forskare i innovationsprojekt

OI forskare i innovationsprojekt

Andreas Diedrich kommer att delta i innovationsprojektet ”Digital kommunikation – nyckeln till ökad integration” som fått finansiering beviljat av VINNOVA

Vad har hänt i Stor-Göteborg sedan 2017?

Vad har hänt i Stor-Göteborg sedan 2017?

Under 2017/18 engagerade vi oss för att kartlägga initiativ för att stödja utrikesfödds till arbete i StorGöteborg med syfte att förstå frågor som vilka typer av initiativ finns det, hur organiseras de och vilka aktörer är inblandade. Vad har hänt sedan sist?

Lokal Integrationspolicy – hur planerar kommuner för integration?

Lokal Integrationspolicy – hur planerar kommuner för integration?

Ett blogginlägg av Emma Ek ÖsterbergArbetsmarknadsintegration, ja insatser för integration överlag, görs av en mängd aktörer - offentliga organisationer, civilsamhället och näringslivet. Kommunernas roll i detta är både viktig och mångfacetterad. De är ofta...

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Ett blogginlägg av Emma Ek Österberg Under senare år har sysselsättningskrav i upphandling kommit att bli ett allt viktigare verktyg för arbetsmarknadsintegration. Det är knappast märkligt med tanke på omfattningen på den offentliga upphandlingen. Drygt 800 miljarder...

Nya deltagare i programmet

Nya deltagare i programmet

Vi välkomnar tre nya forskare som ansluter sig till vårt program Organizing IntegrationAssociate Prof. Sara Broström Brorström is an Associate Professor at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. Brorström is a public administration...

Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

I november deltog nära 200 forskare från hela världen konferensen OMICS som anordnades av Organizing Integration ihop med Centrum för Global Migration vid Göteborgs Universitet. OMICS står för  ”Organizing Migration and Forskare från hela världen var inbjudna för att...

Civilisamhällets organisationer i Europa

Civilisamhällets organisationer i Europa

En liten inblick i civilsamhällesorganisationers arbete för arbetsmarknadsintegration över Europa I oktober 2019 släpptes en rapport genom EU- projektet SIRIUS, Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets, som...

Inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration

Inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration

SKR arrangerade den 5 december en inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration. Temat för dagen var hur kommuner och arbetsintegrerande sociala företag kan samverka på bästa vis  I publiken fanns ett 60-tal personer, mestadels representanter...