Ett blogginlägg av Andreas Diedrich, programansvarig Organizing Integration

I Tyskland publicerades nyss en mycket intressant och omtalad studie om inställningarna gentemot två grupper i det tyska samhället: Muslimer och östtyskar. Studien uppmärksammar att klichéerna rörande de två grupperna är frapperande lika.

Diskussionerna om studien har varit utbredda och hårda inte minst eftersom studiens resultat av en del medier och andra kommentatorer har misstolkats till att betyda att östtyskar och muslimer erfar liknande diskriminering. Detta är så klart absurt, skriver Ferda Ataman i Der Spiegel. Eller går det att föreställa sig att någon med en östtysk dialekt diskrimineras lika starkt som en kvinna som bär slöja? Att båda grupper möter samma klichéer och mer sällan hamnar på chefspositioner betyder fortfarande inte att de i samma mått utsätts för diskriminering eller rasism.

Studien är intressant eftersom den ställer två grupper som på ytan verkar vara helt olika mot varann. Vad kan vi lära oss av det?

1. Ingen föds som migrant, muslim eller östtysk – det är godtyckliga kategorier som skapas och återskapas av människor för att göra en sortering av människor (inkl. sig själv). Trots detta använder vi dessa kategorier som om de vore givna för alltid.

2. Att vissa minoriteter (alltså muslimer) ”kulturellt betingade” inte är kapabla till att integreras är nonsens. Desintegrationsanklagelsen träffar ju också irreligiösa eller kristna tyskar.

3. Kravet på att ”integrera er” används framförallt för att definiera vad som är tyskt – och med tyskt menas här de ursprungliga västtyskarna – och därmed välintegrerade. Alla andra svävar i ett konstant tillstånd av ”inte-än-riktigt-välintegreradhet”.

 

Hela rapporten (på tyska) kan du läsa här.

Mer från bloggen

Tikitut – Community based tourism

Tikitut – Community based tourism

Nyligen träffade jag en gammal vän och hans kompis. Det visade sig att kompisen jobbade som konsult med olika projekt inom byggbranschen. När jag berättade för honom att jag jobbade med ett forskningsprogram om arbetsmarknadsintegration av utrikes födda blev han...

Välvillig diskriminering

Välvillig diskriminering

En forskarartikel från 2018 visade hur personer som jobbar inom HR på stora företag inte ser att de mångfaldsinitiativen de initierar kan bidrar till att reproducera ojämlikhet. Läs mer i vårt blogginlägg

Saknas helhetsperspektivet inom integrationen?

Saknas helhetsperspektivet inom integrationen?

I arbetet med att åstadkomma integration finns många aktörer med olika syn på integration. Många efterlyser ett helhetsperspektiv som ofta saknas, slår forskare Nanna Gillberg från Organizing Integration fast.  Sedan 2018 är samhällsorienteringskurser en obligatorisk...

Rama in genom att zooma in och ut

Rama in genom att zooma in och ut

Ett projekt övervann “projektifieringsförbannelsen” – varför? Det finns några metoder och strategier som utvecklats av de involverade aktörerna som kan vara användbara också för andra initiativ som kämpar för att fortsätta sin verksamhet på arbetsmarknadsintegrationsområdet. Läs mer

Ett samtal om vem, när och hur

Ett samtal om vem, när och hur

Blogg av Patrik Zapata, forskare i Organizing Integration När politik ska bli till praktik görs det lokalt. Frågan vi ställer oss är hur det görs, i det här fallet att skapa integration genom sysselsättning. I Västra Hisingen har det bland annat gjorts genom en social...

Introduktionsjobb och svarta får

Introduktionsjobb och svarta får

Nyligen träffade jag en gammal vän och hans kompis. Det visade sig att kompisen jobbade som konsult med olika projekt inom byggbranschen. När jag berättade för honom att jag jobbade med ett forskningsprogram om arbetsmarknadsintegration av utrikes födda blev han...

Vad kan vi säga om integrationens framgångsexempel?

Vad kan vi säga om integrationens framgångsexempel?

Jag var på en mötesplats kring integration nyligen – en jobbmässa med presentationer och matchningsaktiviteter. Under morgonen lyssnade jag på en rad presentationer som enligt organisatörerna skulle fungera som ”inspirationskälla”.

Borde vi prata om klimatflyktingar?

Borde vi prata om klimatflyktingar?

Det kommer att finnas mindre och mindre av allt som människor behöver och detta kommer att producera fler konflikter om de svinnande resurserna och att det som konsekvens kommer att finnas allt fler ”klimatflyktingar”.

Överkvalificerade utrikes födda

Överkvalificerade utrikes födda

En ny OECD rapport visar att 33,2 miljoner migranter inom OECD länderna och 11 miljoner inom EU kan klassas som högutbildade. Av dessa jobbar 8,1 miljoner invandrare i OECD länderna, respektive 2,9 miljoner inom EU i jobb för vilka de är överkvalificerade.Vidare är 7...

Nytt projekt: Hållbar turism & besöksnäring

Nytt projekt: Hållbar turism & besöksnäring

Hur kommuniceras olika platsers och destinationers pluralitet? Hur representeras och upplevs dessa? Vem kontrollerar dem, vem inkluderas, hur hanteras konflikter och vilkas åsikter anses legitima? Detta projektets mål är att sätta sig in i och hitta svar på dessa...