Ett blogginlägg av Andreas Diedrich, programansvarig Organizing Integration

I Tyskland publicerades nyss en mycket intressant och omtalad studie om inställningarna gentemot två grupper i det tyska samhället: Muslimer och östtyskar. Studien uppmärksammar att klichéerna rörande de två grupperna är frapperande lika.

Diskussionerna om studien har varit utbredda och hårda inte minst eftersom studiens resultat av en del medier och andra kommentatorer har misstolkats till att betyda att östtyskar och muslimer erfar liknande diskriminering. Detta är så klart absurt, skriver Ferda Ataman i Der Spiegel. Eller går det att föreställa sig att någon med en östtysk dialekt diskrimineras lika starkt som en kvinna som bär slöja? Att båda grupper möter samma klichéer och mer sällan hamnar på chefspositioner betyder fortfarande inte att de i samma mått utsätts för diskriminering eller rasism.

Studien är intressant eftersom den ställer två grupper som på ytan verkar vara helt olika mot varann. Vad kan vi lära oss av det?

1. Ingen föds som migrant, muslim eller östtysk – det är godtyckliga kategorier som skapas och återskapas av människor för att göra en sortering av människor (inkl. sig själv). Trots detta använder vi dessa kategorier som om de vore givna för alltid.

2. Att vissa minoriteter (alltså muslimer) ”kulturellt betingade” inte är kapabla till att integreras är nonsens. Desintegrationsanklagelsen träffar ju också irreligiösa eller kristna tyskar.

3. Kravet på att ”integrera er” används framförallt för att definiera vad som är tyskt – och med tyskt menas här de ursprungliga västtyskarna – och därmed välintegrerade. Alla andra svävar i ett konstant tillstånd av ”inte-än-riktigt-välintegreradhet”.

 

Hela rapporten (på tyska) kan du läsa här.

Mer från bloggen

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Ett blogginlägg av Emma Ek Österberg Under senare år har sysselsättningskrav i upphandling kommit att bli ett allt viktigare verktyg för arbetsmarknadsintegration. Det är knappast märkligt med tanke på omfattningen på den offentliga upphandlingen. Drygt 800 miljarder...

Nya deltagare i programmet

Nya deltagare i programmet

Vi välkomnar tre nya forskare som ansluter sig till vårt program Organizing IntegrationAssociate Prof. Sara Broström Brorström is an Associate Professor at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. Brorström is a public administration...

Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

I november deltog nära 200 forskare från hela världen konferensen OMICS som anordnades av Organizing Integration ihop med Centrum för Global Migration vid Göteborgs Universitet. OMICS står för  ”Organizing Migration and Forskare från hela världen var inbjudna för att...

Civilisamhällets organisationer i Europa

Civilisamhällets organisationer i Europa

En liten inblick i civilsamhällesorganisationers arbete för arbetsmarknadsintegration över Europa I oktober 2019 släpptes en rapport genom EU- projektet SIRIUS, Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets, som...

Inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration

Inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration

SKR arrangerade den 5 december en inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration. Temat för dagen var hur kommuner och arbetsintegrerande sociala företag kan samverka på bästa vis  I publiken fanns ett 60-tal personer, mestadels representanter...

Välvillig diskriminering

Välvillig diskriminering

En forskarartikel från 2018 visade hur personer som jobbar inom HR på stora företag inte ser att de mångfaldsinitiativen de initierar kan bidrar till att reproducera ojämlikhet. Läs mer i vårt blogginlägg

Integration – ett ord fyllt av komplexitet

Integration – ett ord fyllt av komplexitet

Redan tidigt när vi började observationerna under vår kartläggning 2017 av initiativ för arbetsmarknadsintegration började vi förstå att ordet integration är ett ord som i praktiken får många betydelser. Vid en närmare fördjupning av initiativen upptäckte vi en mängd...

Saknas helhetsperspektivet inom integrationen?

Saknas helhetsperspektivet inom integrationen?

I arbetet med att åstadkomma integration finns många aktörer med olika syn på integration. Många efterlyser ett helhetsperspektiv som ofta saknas, slår forskare Nanna Gillberg från Organizing Integration fast.  Sedan 2018 är samhällsorienteringskurser en obligatorisk...

Rama in genom att zooma in och ut

Rama in genom att zooma in och ut

Ett projekt övervann “projektifieringsförbannelsen” – varför? Det finns några metoder och strategier som utvecklats av de involverade aktörerna som kan vara användbara också för andra initiativ som kämpar för att fortsätta sin verksamhet på arbetsmarknadsintegrationsområdet. Läs mer

Ett samtal om vem, när och hur

Ett samtal om vem, när och hur

Blogg av Patrik Zapata, forskare i Organizing Integration När politik ska bli till praktik görs det lokalt. Frågan vi ställer oss är hur det görs, i det här fallet att skapa integration genom sysselsättning. I Västra Hisingen har det bland annat gjorts genom en social...