Organizing Integration deltog i november 2018 vid ett mycket intressant symposium om migration och samhällsutmaningar vid Lunds Universitet. Symposiumet organiserades av Pufendorfinstitutet, ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut vid Lunds Universitet.
Migrationsstudiernas grandmonsieur, Professor Stephen Castles från University of Sydney i Australien var huvudtalaren.
Prof. Castles hade mycket intressant att säga om sambandet mellan stora samhällsförändringar och den globala migrationen.

Man har ju hört en del siffror i samband med den globala migrationen. De mest skrämmande siffrorna som Castles visade var inte kända för oss innan: 44 400 personer väljer att fly sina hem VARJE dag – 44 400!!
I sitt hemland Australien brukar han nämna denna siffra varje gång han möter politiker och andra beslutsfattare för att poängtera för dem att mer än dubbelt så många personer bestämmer sig för att fly varje dag jämfört med antalet flyktingar Australien tar in per år.

Han har under många år påpekat att migration alltid har funnits samtidigt som den också fortlöpande har förändrats. Enligt honom har den senaste stora samhällsförändringen varit finanskrisen 2008. Det blev en vändpunkt i det neoliberala projektet, menar Castles, och nu befinner vi oss på väg in i en ny tid av global ojämlikhet, våldsamma konflikter och osäkerhet som späder på fler och fler omfattande migrationsströmningar där även nya former av rasism och distinktioner uppstår. Till exempel spelar medias framställande av levnadsstandarder i ”Västvärlden” en stor roll i skapandet av dessa distinktionerna. Dessutom blir vissa kategorier av migranter – speciellt flyktingar, men även andra grupper av nyanlända – föremål för politiken på ett helt annat sätt än innan. Det betyder samtidigt också att de problematiseras – ses som ett problem som måste lösas. Att migranterna blir föremål för politiken på det sättet är ett problem på många sätt, menar Castles. I hans forskning har han många gånger pekat på hur migrationspolitiken ofta misslyckas eftersom den fokuserar enbart på migration och migranterna och inte den större kontexten där även andra saker och icke-migranter måste inkluderas. Det är precis detta större sammanhang som vi belyser och försöker att förstå på ett bättre sätt inom forskningsprogrammet Organizing Integration.

Mer om lokala valutor från Integrationsbloggen

Demos, en lokalvaluta med basinkomst – Lokala Valutor del 5

Demos, en lokalvaluta med basinkomst – Lokala Valutor del 5

Del 5: Demos - en lokalvaluta med basinkomst Bloggserie av Ester Barinaga, forskare i Organizing Integration Spanien. Maj 2011. Starten på vad som har kallats “de indignerades”, anti-åtstramningsrörelse som blev försprång till Occupy rörelse några månader senare....

läs mer
En välanvänd timme – Lokala valutor del 3

En välanvänd timme – Lokala valutor del 3

Del 3: En välanvänd timme Bloggserie av Ester Barinaga, forskare i Organizing Integration Rivas-vaciamadrid är en stadsdel i Madrids periferi. Sedan 2005 har grannar hjälpt varandra med allt från barnpassning, läxhjälp och sällskap till läkaren till att fylla i...

läs mer