I november deltog nära 200 forskare från hela världen konferensen OMICS som anordnades av Organizing Integration ihop med Centrum för Global Migration vid Göteborgs Universitet. 
OMICS står för  ”Organizing Migration and

Forskare från hela världen var inbjudna för att diskutera migration och integration ur olika synvinklar och praktiker var närvarande i publiken.

Andreas Diedrich, docent i Företagsekonomi, programansvarig för Organizing Integration och med i kommittén för konferensen är positiv till att anordan ytterligare en OMICS konferens.

Ni som arrangerade är väldigt nöjda med hur konferensen blev?

– Ja, vi hade över 200 deltagare. Mest forskare, men även praktiker. Praktikerna kom från hela landet. Flera kom från den offentliga sektorn, som exempelvis Migrationsverket, Region Skåne och Göteborgs stad, men det fanns även deltagare från den privata sektorn.

Forskarna däremot kom från hela världen, bland annat USA och Nya Zeeland. Jag tror nästan alla kontinenter var representerade faktiskt. Det var även en del studenter som kom för att lyssna på våra keynotes. 

Kommer det här bli en återkommande konferens för Göteborgs universitet?

– Eftersom konferensen blev så lyckad, har vi börjat fundera på att ordna en sådan här konferens vartannat år. Nästa konferens blir i så fall 2021

Vad fick ni för feedback från deltagarna?

– Just att det var tvärvetenskapligt, det tyckte deltagarna var bra, det var framför allt det som vi fick positiv feedback på. Det fanns forskare från juridik, medicin, sociologi, företagsekonomi – kollegor med många olika perspektiv, från många olika discipliner helt enkelt.

Kommer samarbetet med Centrum för Global Migration (CGM) fortsätta?

– Samarbetet med CGM kring konferensen har fungerat mycket bra och vi samarbetar även på andra plan med centret – som när det gäller ansökningar för nya forskningsmedel. Anordnar vi en OMICS konferens till blir det också tillsammans med CGM.

Vad händer härnäst i forskningsprogrammet?

– Vi har precis fått förlängt med tre år och ytterligare 9 miljoner kronor i programmet från våra finansiärer, Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – så nu går vi in i andra delen av forskningsprogrammet.

– Vi har även några nya personer på plats, Sara Broström, docent i företagsekonomi, Quang Evansluong som är forskare vid Lunds universitet och Emma Ek Österberg, docent vid förvaltningshögskolan här i Göteborg. De kommer att titta närmare på flyktingentreprenörskap – hur personer med flyktingbakgrund startar egna företag i Sverige – och social upphandling, som är ett sätt att upphandla tjänster där man ställer krav på att anställa nyanlända personer, eller andra personer som anses ha det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.