Ett blogginlägg av Andreas Diedrich

Andreas Diedrich kommer att delta i innovationsprojektet ”Digital kommunikation – nyckeln till ökad integration” som fått finansiering beviljat av VINNOVA (2020-2022). Det är ett samverkansprojekt som drivs av en kombination av starka aktörer inom svenska för invandrare (SFI), universitet och högskolor, näringsliv och ideella organisationer som med sammanlagd kraft kan utveckla hållbara lösningar kring hur man kan stödja och hjälpa utrikes födda att bli integrerade med hjälp av mobil teknik. Projektet koordineras av Folkuniversitetet och bedrivs vid Göteborgs universitet.

Projektet syftar till att ta ett helhetsgrepp kring språkintegrationen i Sverige. Det finns ett stort behov av att hitta framgångsrika sätt att öka integrationen för utrikes födda kvinnor och män i det svenska samhället, där brist på tillräckliga språkkunskaper är ett stort hinder, i synnerhet för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Vi ser en tydlig koppling mellan bland annat svaga språkkunskaper och ökade klyftor i samhället vilket leder till segregation.

Utrikes födda personer är involverade i projektet från start och i utvecklingen från att identifiera behov till att ta fram lösningar genom att projektet tillvaratar deras erfarenheter och synpunkter. I våra förstudier har vi lagt grunden för att förstå målgruppens förutsättningar, behov och önskemål. Vi har etablerat kontakt med olika företag, myndigheter och utbildningsorganisationer under steg ett-projektet. Projektet är i hög grad användardrivet för att samverka och hitta lösningar på utmaningarna i integrationen.

Avsikten med projektet är att stödja utrikes födda i att kunna navigera i samhället och utveckla sina språkkunskaper. Genom språket kan man få möjlighet att hantera sociala koder, konventioner, vanor och kulturer. Våra olika kompetenser och perspektiv inom projektet bidrar till lösningen; ett starkt nationellt digitalt verktyg som ger användaren redskap för att bl.a. träna yrkesspråk, utveckla muntlig färdighet och kommunicera med andra.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV…

Ett samtal om vem, när och hur

Ett samtal om vem, när och hur

Blogg av Patrik Zapata, forskare i Organizing Integration När politik ska bli till praktik görs det lokalt. Frågan vi ställer oss är hur det görs, i det här fallet att skapa integration genom sysselsättning. I Västra Hisingen har det bland annat gjorts genom en social...

Introduktionsjobb och svarta får

Introduktionsjobb och svarta får

Nyligen träffade jag en gammal vän och hans kompis. Det visade sig att kompisen jobbade som konsult med olika projekt inom byggbranschen. När jag berättade för honom att jag jobbade med ett forskningsprogram om arbetsmarknadsintegration av utrikes födda blev han...

Liknande inställning mot muslimer och öst-tyskar

Liknande inställning mot muslimer och öst-tyskar

I Tyskland publicerades nyss en mycket intressant och mycket omtalat studie om inställningarna gentemot två grupper i det tyska samhället: Muslimer och östtyskar. Studien uppmärksamma att klichéer rörande de två grupperna är frapperande lika. Läs mer

Vad kan vi säga om integrationens framgångsexempel?

Vad kan vi säga om integrationens framgångsexempel?

Jag var på en mötesplats kring integration nyligen – en jobbmässa med presentationer och matchningsaktiviteter. Under morgonen lyssnade jag på en rad presentationer som enligt organisatörerna skulle fungera som ”inspirationskälla”.

Borde vi prata om klimatflyktingar?

Borde vi prata om klimatflyktingar?

Det kommer att finnas mindre och mindre av allt som människor behöver och detta kommer att producera fler konflikter om de svinnande resurserna och att det som konsekvens kommer att finnas allt fler ”klimatflyktingar”.

Överkvalificerade utrikes födda

Överkvalificerade utrikes födda

En ny OECD rapport visar att 33,2 miljoner migranter inom OECD länderna och 11 miljoner inom EU kan klassas som högutbildade. Av dessa jobbar 8,1 miljoner invandrare i OECD länderna, respektive 2,9 miljoner inom EU i jobb för vilka de är överkvalificerade.Vidare är 7...

Missar man någonting med migrationspolitiken?

Missar man någonting med migrationspolitiken?

Organizing Integration deltog i november 2018 vid ett mycket intressant symposium om migration och samhällsutmaningar vid Lunds Universitet. Symposiumet organiserades av Pufendorfinstitutet, ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut vid Lunds Universitet....

Slutsatser efter kartläggningen av integrationsinsatser i Storgöteborg

Slutsatser efter kartläggningen av integrationsinsatser i Storgöteborg

I debatten om integration hör man ofta tvärsäkra påstående om vilka som bör få skulden för olika misslyckanden. Det kan vara de som anser att Arbetsförmedlingen inte sköter sitt jobb, eller att vissa projekt är dåliga. Ljuset riktas på enskilda aktörer och...

Demos, en lokalvaluta med basinkomst – Lokala Valutor del 5

Demos, en lokalvaluta med basinkomst – Lokala Valutor del 5

Del 5: Demos - en lokalvaluta med basinkomst Bloggserie av Ester Barinaga, forskare i Organizing Integration Spanien. Maj 2011. Starten på vad som har kallats “de indignerades”, anti-åtstramningsrörelse som blev försprång till Occupy rörelse några månader senare....

Vad har en tomat med integration att göra? – LOKALA VALUTOR DEL 4

Vad har en tomat med integration att göra? – LOKALA VALUTOR DEL 4

Del 4: Vad har en tomat med integration att göra? Bloggserie av Ester Barinaga, forskare i Organizing Integration Torekes heter den lokala valuta som introducerades i distrikten Rabot-Blaisantvest, vad vi i Sverige skulle kalla “ett socio-ekonomiskt utsatt område” i...