En senare studie som genomfördes av Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) och Arbeitsargentur (tyska Arbetsförmedlingen) under 2016-2017 med 1 400 sökande till yrkes/arbetsplatsförlagd utbildning med flyktingbakgrund påpekade att en bra omhändertagande av lärlingar är A och O i sökprocessen. Mer specifikt visade studien att:

  • Sökande med flyktingbakgrund blir oftare antagen till en yrkes/arbetsplatsförlagt utbildning när de får stöd av mentorer.
  • Praktik och prova på arbete är bra dörröppnare till en utbildning och höjer chanserna för succé.
  • Mindre roll spelar däremot faktorer som kön, tiden som personen varit i Tyskland eller åldern.

Medan de två första punkterna stämmer in bra med situationen i Sverige, har det påpekats i en svensk kontext att framför allt kön och ålder har en betydelse för arbetsmarknadsintegration.