2017-01-23

PANELDEBATT OM INTEGRATION I RIKSDAGEN

I tisdags var Andreas Diedrich, programansvarig för forskningsprogrammet Organizing integration, i riksdagen och deltog i en paneldebatt om integration. Samtalet utgick från en förhandsvisning av dokumentärserien ”Det goda landet” som börjar sändas den 31 januari i SVT. Panelsamtalet arrangerades av de två riksdagsledamöterna Robert Hannah (L) och Amine Kakabaveh (V).

Andreas Diedrich, vad handlar den här dokumentärserien om?

– Om de problem och de stora utmaningarna som uppstår i vardagen när vi försöker vara ”goda” och ta vårt ansvar. Vi såg de två första avsnitten av serien. Det ena handlade om polisen Ulf i Göteborg som arbetar som så kallad integrationspolis. Den andra följde arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen Etablering i Göteborg i arbetet med att försöka få nyanlända i arbete.

Vilka problem till exempel?

– Dels vad som händer i så kallade utsatta områden. Ulfs tes var att ingen egentligen har någon koll på dessa områden och att demokratin är på väg att försvinna. Att det finns en väldigt problematisk och konfliktladdad situation i många områden och en avsaknad av vuxna i både skolan och på gatorna. Ett annat problem som togs upp var hur detta relaterade till arbetsmarknadsintegration. Att det måste finnas en grundtrygghet först för att över huvud taget kunna arbeta med arbetsmarknadsintegration. Det är till exempel svårt att ens fundera på jobb för personer som befinner sig i en otrygg miljö.

Vilka perspektiv kunde du bidra med?

– Jag pratade en del om det civila samhället och dess betydelse i det hela – speciellt när det gäller arbetsmarknadsintegration. I vår forskning kan man se att det civila samhället finns med på många platser men får inte så mycket inflytande i detta arbete. I Sverige har fokus i stället hamnat på stora statliga satsningar och program, till exempel snabbspår, matchning och validering. Vad de här filmerna visar är en bekräftelse på det vi har sett i vår forskning: Att integration är en lång och väldigt komplex process och att det uppstår stora problem i praktiken i de här satsningarna. I filmen som handlade om Arbetsförmedlingen kände jag igen mycket från det vi själva har hört när vi gjort intervjuer och sett under våra observationer.

Vilka lösningar pratade ni om?

– Dels att vi borde fundera på att överlåta en del av integrationsarbetet till engagerade individer i det civila samhället. Jag menar inte att staten ska dra sig tillbaka, men att staten bör använda det civila samhället bättre. I dag finns det få kopplingar mellan stat, ideella organisationer och företag. Pengarna som finns att söka är begränsade och det upplevs svårt att ingå avtal över sektorsgränser. Vi måste också börja tänka mer långsiktigt kring integration. I dag görs mycket i korta projekt som avslutas. Det finns sällan någon långsiktighet i det.

”Det goda landet” består av sex delar. Den första sänds i SVT1 den 31 januari. Här finns mer information om de olika avsnitten: http://www.projektetsverige.se/