Välkommen till vårt pressrum

Vill du publicera vår forskning? Ta del av våra pressreleaser nedan.

Ta kontakt med oss för att veta mer eller om du önskar ett uttalande från någon av oss forskare.

Pressmeddelande 2018-09-25

SLUTSATSER EFTER KARTLÄGGNING AV INTEGRATIONSINSATSER I GÖTEBORG
En av våra viktigaste insikter är att det finns en stor mängd olika initiativ på alla olika nivåer i samhället (i rapporten har vi en lista på 180 sådana initiativ, och vi är väl medvetna om att det säkert finns många fler).

”Det finns dessutom väldigt lite information om projektens resultat. Eftersom projekten till sin natur är korta och tidsbegränsade är det heller ingen som tittar på effekten på lång sikt” säger Andreas Diedrich, ansvarig för forskningsprogrammet. 

Vidare kommer man i kartläggningen fram till att många insatser utförs av underleverantörer, som utbildningsföretag, arbetsgivare och andra aktörer. I teorin ska det göras enligt Arbetsförmedlingens idéer, men kontrollen över detta är liten. 

”Det finns en väletablerad tanke om att samverkan är bra och man strävar efter att få till stånd detta med övriga aktörer. Men hur vet man om samverkan varit lyckad? Den frågan ställs inte. Samverkan verkar vara bra i sig” säger Andreas. 

Det finns en önskan om att arbetsgivare ska bli mer aktiva, men i många av initiativen och andra sammanhang finns de inte med. Vissa menar att det beror på arbetsgivarna, andra säger att det är Arbetsförmedlingens eller de offentliga aktörernas fel. Vad det egentligen beror på är i dagsläget svårt att säga.

Kontaktperson: Andreas Diedrich, 0732-308896, andreas.diedrich@handels.gu.se 

Pressmeddelande 2018-01-24

PANELDEBATT OM INTEGRATION I RIKSDAGEN

Med anledning av SVTs dokumentär ”Det goda landet” hölls en paneldebatt i riksdagen den 23 januari 2018 om iintegrationen i Sverige. Panelsamtalet arranerades av de två riksdagsledamöterna Robert Hannah (L) och Amine Kakabaveh (V).
Andreas Diedrich, programansvarig på forskningsprogrammet Organizing Integration var inbjuden till riksdagens paneldebatt. Läs intervjun där Andreas Diedrich berättar om dagen här

Kontaktperson: Andreas Diedrich, 0732-308896, andreas.diedrich@handels.gu.se

Pressmeddelande 2017-12-18

SVENSKT FORSKNINGSPROGRAM PRESENTERAR SVERIGES ARBETSMARKNADSINTEGRATION I WASHINGTON

I oktober bjöds det svenska forskningsprogrammet Organizing Integration in till den svenska ambassaden I Washington för att presentera sin kartläggning av de initiativ som tagits i Sverige gällande arbetsmarknadsintegration.

”Sverige är ett föregångsland för många vad gäller integration och det var ett stort intrese kring vilka initiativ Sverige gör kring arbetsmarknadsintegration och vilka komplikationer som uppstår” säger Andreas Diedrich, programansvarig för Organizing Integration som drivs av Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan Göteborg.

Organizing Integration satte ihop en panel diskussion med flera intressanta talare, bland annat inom mångfald och hållbar samhällsutveckling, vilket resulterade i en stor uppslutning och givande diskussioner.

”I stort kan man sammanfatta reaktionerna i Washington som att majoriteten är både imponerade men samtidigt bekymrade över de satsningar som sker i Sverige kring arbetsmarknadsintegration. Imponerade över den starka viljan som råder och de otroligt många initiativ som sätts upp. Men tyvärr ett visst tvivel kring hur illa organiserat det är på vissa håll, och hur småskalig avkastningen i många projekt är” säger Andreas Diedrich. ”Därför är vår forskning så viktig, framförallt i en tid som nu, då integration och i synnerhet arbetsmarknadsintegration aldrig har varit viktigare”.

Kontaktperson: Andreas Diedrich, 0732-308896, andreas.diedrich@handels.gu.se 

Pressmeddelande 2017-12-16

STORSATSNING PÅ FORSKNING OM ARBETSMARKNADSINTEGRATION

18 miljoner kr har nyligen satsats på ett forskningsprogram som har till uppgift att kartlägga, analysera och bedöma de initiativ som görs i Sverige och i synnerhet Göteborg kring arbetsmarknadsintegration, samt hur de olika initiativen organiseras och samverkar med varandra.

Kontaktperson: Andreas Diedrich, 0732-308896, andreas.diedrich@handels.gu.se