SÅ HÄR BEDRIVER VI VÅR FORSKNING

Vårt program består av 5 st forskningsprojekt, där varje projektgrupp tittar på arbetsmarknadsintegration inom olika områden.  Inledningsvis utför vi en kartläggning av integrationsinitiativ i Göteborg och vi gör en studie av hur begreppet integration har utvecklats i Sverige från 1945 fram till nutid. Under hela programtiden utför vi löpande intervjuer, observationer och dokumentanalys av ett urval av de initiativ som finns idag.
Vi arrangerar workshops för att få frågan om organisering av arbetsmarknadsintegration på agendan.
Våra resultat planerar vi att publicera i form av populärvetenskaplig litteratur samt akademiska rapporter, artiklar och böcker.

Så här bedriver vi vår forskning

Vårt program består av 5 st forskningsprojekt, där varje projektgrupp tittar på arbetsmarknadsintegration inom olika områden.  Inledningsvis utför vi en kartläggning av integrationsinitiativ i Göteborg och vi gör en studie av hur begreppet integration har utvecklats i Sverige från 1945 fram till nutid. Under hela programtiden utför vi löpande intervjuer, observationer och dokumentanalys av ett urval av de initiativ som finns idag.
Vi arrangerar workshops för att få frågan om organisering av arbetsmarknadsintegration på agendan.
Våra resultat planerar vi att publicera i form av populärvetenskaplig litteratur samt akademiska rapporter, artiklar och böcker.

Organizing Integration är ett forskningsprogram på Handelshögskolan, Göteborgs Univesitet.

Programmet finansieras av FORTE och stödjs av Mistra Urban Futures.

3 FRÅGOR SOM VI VILL BESVARA MED VÅR FORSKNING

Idéer

Vilka idéer om integration är det som ger upphov till samtida integrationsalternativ, och vilka idéer om integration förespråkas av initiativen.

Organisation

Hur är arbetsmarknadsintegration organiserad i praktiken? Vilka organisationer, grupper och individer rekryteras till integrationssatsningar och vad gör de?

Effekter

Vilka effekter har integrationssatsningarna på de utrikesföddas liv? Och hur påverkas arbetsmarknadsintegrationen vad gäller mångfald, kön och maktrelationer?

DET HÄR VET VI

 

ORGANISERING

 

 

  • Många aktörer jobbar med arbetsmarknadsintegration
  • Många är inte medvetna om varandras aktiviteter
  • Många förutfattade meningar om vad andra gör och med vilket resultat

 

utrikes födda

 

 

  • Komplex och mångtydig kategori
  • Kategorin fylls med olika innebörd beroende på sammanhang
  • Begreppets innebörd har varit skiftande över tid

 

INTEGRATION

 

 

  • Mycket komplext begrepp
  • Det råder förvirring kring vem som ska integreras, och mot vad
  • Hur begreppet används får konsekvenser

Meet the team