publikationer

publikationer

Här samlar vi det vi publicerar inom programmet.

Vi har även lagt upp relevant forskning som forskarna i programmet har publicerat tidigare samt annan forskning som berör ämnet integration.

Här samlar vi det vi publicerar inom programmet.

Vi har även lagt upp relevant forskning som forskarna i programmet har publicerat tidigare samt annan forskning som berör ämnet integration.

RAPPORTER & PUBLIKATIONER FRÅN PROGRAMMET

Organizing labour market integrational of foreign born persons in the Gothenburg Metropolitan Area

Publicerad augusti 2018, Andreas Diedrich & Hanna Hellgren

En rapport med en första kartläggning av integrationsinitiativ i Storgöteborg.

FORSKARNAS TIDIGARE PUBLIKATIONER

Constructing the employable immigrant: The use of validation practices in Sweden

Publicerad 2013, Andreas Diedrich & Alexander Styhre

Making the refugee multiple: The effects of classification work

Publicerad 2008 i Scandinavian Journal of Management, Andreas Diedrich & Alexander Styhre

Validation of immigrants' prior foreign learning as a framing practice

Publicerad 2017 i European Management Journal, Andreas Diedrich

ANNAN RAPPORTER SOM BERÖR INTEGRATION

i

Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees in Gothenburg

OECD, 2018