publikationer

publikationer

Här samlar vi programmets publikationer.
Vi har även lagt upp några relevanta lästips som berör ämnet integration.  

Här samlar vi programmets publikationer.
Vi har även lagt upp relevanta lästips som
berör ämnet integration.

RAPPORTER & PUBLIKATIONER FRÅN PROGRAMMET

i

Att organisera integration av nyanlända...

Publicerad 2021, Diedrich A., Hellgren H.

Rapportens fullständiga namn: 
”Att organisera integration av nyanlända och andra utrikesfödda personer på den svenska arbetsmarknaden – från ”flyktingkrisen” till COVID-19 pandemin”

i

Forskning i korthet #15: Integration av nyanlända på arbetsmarknaden

Publicerad 2020, Diedrich A., Bergström O., Risberg A., Simonsson N

Rapporten som visar att det finns många kunskapsluckor. Bland annat menar författarna att det behövs mer forskning om arbetsgivarens roll och ansvar i integrationen samt hur integrationen fungerar över en längre tid.

From breaking-ice to breaking out: Integration as an opportunity creation process

Publicerad 2019, Evansluong, Ramirez-Parillas & Bergström

En vetenskaplig artikel om att förstå hur ’opportunity creation process’ leder till integration.

Att slå två flugor i en smäll - om samverkan i projektet "Tillsammans för Askimsviken"

Publicerad augusti 2019, Sara Brorström & Andreas Diedrich 

En lägesrapport efter att hälften av tiden i projektet har gått. 

Organizing labour market integrational of foreign born persons in the Gothenburg Metropolitan Area

Publicerad augusti 2018, Andreas Diedrich & Hanna Hellgren

En rapport med en första kartläggning av integrationsinitiativ i Storgöteborg.

ANNAN INTRESSANT LÄSNING INOM INTEGRATION

Constructing the employable immigrant: The use of validation practices in Sweden

Publicerad 2013, Andreas Diedrich & Alexander Styhre

Making the refugee multiple: The effects of classification work

Publicerad 2008 i Scandinavian Journal of Management, Andreas Diedrich & Alexander Styhre

Validation of immigrants' prior foreign learning as a framing practice

Publicerad 2017 i European Management Journal, Andreas Diedrich

Förberedande och orienterande utbildning - uppföljning av deltagare inom etableringsuppdraget

Riksrevisionen har granskat Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning (FUB) inom etableringsuppdraget. Resultatet av granskningen redovisades i maj 2018 i en granskningsrapport.

Ny i staden

Hur upplever nyanlända flyktingar mottagande och integration i Göteborgs stad? Vilka erfarenheter har de med boende, SFI, vuxenutbildning, samhällsorienteringen och socialtjänsten? Det har Kristin Franke och Andrea Spehar från Centrum för Global Migration vid Göteborgs universitet undersökt i uppdrag av Göteborgs stad och beskrivit i en ny rapport.