publikationer

publikationer

Här samlar vi det vi publicerar inom programmet. Vi har även lagt upp relevant forskning som forskarna i programmet har publicerat tidigare.

Här samlar vi det vi publicerar inom
programmet. Vi har även lagt upp relevant
forskning som forskarna i programmet
har publicerat tidigare.

RAPPORTER & PUBLIKATIONER FRÅN PROGRAMMET

i

Organizing labour market integrational of foreign born persons in the Gothenburg Metropolitan Area

Publicerad februari 2018, Andreas Diedrich & Hanna Hellgren

En rapport med en första kartläggning av integrationsinitiativ i Storgöteborg.

FORSKARNAS TIDIGARE PUBLIKATIONER

i

Constructing the employable immigrant: The use of validation practices in Sweden

Publicerad 2013, Andreas Diedrich & Alexander Styhre
i

Making the refugee multiple: The effects of classification work

Publicerad 2008 i Scandinavian Journal of Management, Andreas Diedrich & Alexander Styhre
i

Validation of immigrants' prior foreign learning as a framing practice

Publicerad 2017 i European Management Journal, Andreas Diedrich