One Stop Future Shop, ett EU-projekt i samverkan med bland andra Västra Hisingen, med kontor på vårväderstorget. Social inkubator, rådgivare och stöd till nyföretagande, kursarrangör, mentor och mycket mer med mål att fler ska komma i självförsörjning har avslutats.  Men, fortsätter som en permanent del av Västra Hisingen och heter Innovation Business Center.

Den 27 maj höll Innovation Business Center ett avslutningsseminarium där prestationer och lärdomar från One Stop Future Shop presenterades. I en av avslutande paneldiskussion deltog två medlemmar av organizing integration-programmet.

Efter att ha följt projektet under nästan tre år är vi imponerande av vad One Stop Future Shop gjort, inte minst att lyckas bli en del av stadens permanenta struktur. En betydande prestation om vi betänker de vanliga vanliga hindren för projekt att bli permanenta, men ännu mer så i en tid då städers organisering går mot centralisering och minskade resurser i det lokala.

Vad kan förklara att projektet övervann projektifieringsförbannelsen och inte blev ännu en efemär låga på projekthimlen? Det finns några metoder och strategier som utvecklats av de involverade aktörerna som kan vara användbara också för andra initiativ som kämpar för att fortsätta sin verksamhet på arbetsmarknadsintegrationsområdet. Som förmågan att rama in, zooma in och zooma ut.

Genom fönstret i till exemel en kamera kan en välja vad som ska vara med i bilden, vad som ska ramas in, genom att zooma in eller ut.  Beroende på var ramen läggs avgörs  vilka grupper, stadsdelar, organistioner och intressen som inkluderas, och vad som lämnas utanför ramen.

Att zooma ut möjliggör att fler objekt ryms i bildrutan,  och därmed fånga intresse hos en bred publik eftersom många kan se sig i bilden. One Stop zoomade ut genom att visa hela staden, med konkreta stadsdelar där många utrikesfödda bor och kan starta företag. Ett annat exempel var hur projektledaren presenterade olika motiv för att staden ska stödja entrepreneurskap för social inklusion beroende på politiskt partis ideologiska spektra: som för att minska beroende av socialbidrag, av humanistiska skäl, eller av solidaritet.

Att zooma in däremot har effekten att färre objekt syns, men de framstår som större och därmed mer tydliga, skarpa, nyanserade och precisa. Så har One Stop Future Shop arbetat hårt med att nyansera bilden av migranten och visa att det inte är en sorts person, utan precis som hela samhället olika individer. Så uppenbart men ändå så ofta inte uppmärksammat i diskussion och praktik. Genom att identifiera mångfalden av olika grupper i den stora kategori som kallas ’utrikesföddas’ och genom att fånga konkreta grupper med konkreta metoder utifrån deras behov. ”Fit-you-approach” istället för ”fit-all-approach” har integrationsarbetet kunnat göras mer effektivt och behovsstyrt – där insats anpassas efter behov och inte tvärtom individen efter systemets behov.

Trots detta behövde One Stop också emellanåt zooma ut och göra målgruppen bredare. De lärde sig att för att nå vissa utsatta grupper lång bort från arbetsmarknaden måste de komma så tidigt som möjligt i processen processen och plantera idén, att bli företagare kan vara en väg till arbetsmarknaden, redan i skolan eller under SFI.

Med andra ord, att zooma in och zooma ut skapar ett viss grad av frihet för att kunna manövrera och justera mål till de andra aktörers mål (som politiska partier, myndigheter, organisationer, etc) som stödjer initiativet med sina resurser.

Deltagande i paneldiskussionen var Sergio Garay, stadsdelsdirektör Västra Hisingen, Ulf Petrusson, professor i rättsvetenskap, Patrik Zapata, professor i offentlig förvaltning och María José Zapata Campos, docent i företagsekonomi, alla Göteborgs universitet.

läs mer om Våra aktiviteter

Nya deltagare i programmet

Nya deltagare i programmet

Vi välkomnar tre nya forskare som ansluter sig till vårt program Organizing IntegrationAssociate Prof. Sara Broström Brorström is an Associate Professor at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. Brorström is a public administration...

läs mer
Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

I november deltog nära 200 forskare från hela världen konferensen OMICS som anordnades av Organizing Integration ihop med Centrum för Global Migration vid Göteborgs Universitet. OMICS står för  ”Organizing Migration and Forskare från hela världen var inbjudna för att...

läs mer