Blogg av Emma Ek Österberg forskare i Organizing Integration

Jag tog tåget över sundet. Till Köpenhamn där FLOW, ett interdisciplinärt forskningsprogram om migration och integration, höll sin slutkonferens den 4:e och 5:e november. Programmet startade 2017 vid Aalborgs universitet och heter egentligen ”Global flows of migrants and their impact on north European welfare states”. I programmet har Danmark, Sverige, Tyskland och Nederländerna ­studerats, länder som är både lika och olika. Under de båda konferensdagarna presenterades en rad studier som gjorts inom programmet: om flyktingströmmar och klimatförändringar; om attityder till rätten till medborgarskap; om moralisering och polarisering i den offentliga debatten; om policyutveckling; om hur utbildningssystemet kan bidra till integration (och inte) och mycket mycket mer.

Arbetsmarknadsintegration var ett av temana. Flera intressanta studier presenterades. Rasmus Lind Ravn berättade om en studie i Hjörring kommun. Han studerar hur nyanlända uppfattar sin relation till handläggarna på det kommunala jobbcentret och vad den betyder för deras vilja och möjligheter att engagera sig i de insatser de erbjuds. Hjörring har genom ett omfattande socialt investeringsprojekt satsat stort på att minska handläggarnas ärendemängd för att möjliggöra starkare ”allianser” mellan handläggarna och deltagarna. Studien visade att det kan ha varit ett lyckosamt drag. Thomas Breedgard presenterade en intressant studie om arbetsgivarnas förhållningssätt och roller i integration. Också i Danmark. Den visade bland mycket annat varför framgångsrik arbetsmarknadsintegration kräver insatser också på arbetsgivarsidan. Själv presenterade jag lärdomar om arbetsmarknadsintegration i Sverige, bland annat utifrån våra studier i Organizing Integration programmet.

En av konferensens huvudtalare var Grete Brochmann från Oslo Universitet som gav en historisk och övergripande beskrivning av policyutvecklingen i Sverige, Norge och Danmark, med vissa utblickar också mot Finland och Island. Uppenbart är att länderna valt delvis olika vägar i integrationspolitiken, men också att de över tid har influerats mycket av varandra.

Intressant var också besöket av Mattias Tesfaye, minister för immigration och integration i Danmark som deltog i ett samtal om politikens – och Socialdemokratins – inriktning. I ärlighetens namn uppfattade jag inte tillräckligt mycket nyanser i samtalet för att våga återge det här. Konferensen som helhet hölls på engelska men just detta samtal var på danska. Danska är bra svårt.

Det sista som hände på konferensen var att ett nytt forskningscenter invigdes: MIX – Centre for Displacement, Migration and Integration Studies. Rektor för Aalborg universitet, Per Michael Johansen, talade. Han lyfte fram betydelsen av fortsatt samverkan mellan forskare över ämnesdiscipliner, och mellan forskning och praktik. ”Research that shines a light” var hans vision. Belyser, upplyser och tänder hopp. En fin avslutning på en mycket givande konferens.

Mer om Våra aktiviteter

Nya deltagare i programmet

Nya deltagare i programmet

Vi välkomnar tre nya forskare som ansluter sig till vårt program Organizing IntegrationAssociate Prof. Sara Broström Brorström is an Associate Professor at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. Brorström is a public administration...

läs mer
Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

I november deltog nära 200 forskare från hela världen konferensen OMICS som anordnades av Organizing Integration ihop med Centrum för Global Migration vid Göteborgs Universitet. OMICS står för  ”Organizing Migration and Forskare från hela världen var inbjudna för att...

läs mer
Rama in genom att zooma in och ut

Rama in genom att zooma in och ut

Ett projekt övervann ”projektifieringsförbannelsen” – varför? Det finns några metoder och strategier som utvecklats av de involverade aktörerna som kan vara användbara också för andra initiativ som kämpar för att fortsätta sin verksamhet på arbetsmarknadsintegrationsområdet. Läs mer

läs mer