Under våren 2018, närmare sagt i maj, flyttade runt 140 nyanlända in i de tillfälliga bostäderna i Askimsviken. Samtidigt initierade stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo ett samverkansprojekt för att på bästa sätt kunna hjälpa de nyinflyttade på vägen till jobb och delaktighet.

Att så många flyttade in på ett och samma ställe sågs från början som en stor möjlighet för att kunna erbjuda koncentrerade, riktade insatser på plats och ett antal samarbetspartners bjöds in för att diskutera vad man skulle vilja göra. Nu är samverkansprojektet Tillsammans för jobb och integration i full gång. Samverkanspartners är Arbetsförmedlingen Etablering (AF) och Göteborgs stad genom Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning (NAV), Social Resursförvaltning, SDF Askim-Frölunda-Högsbo och Fastighetskontoret.

Två forskare från Organizing Integration, docent Sara Brorström och docent Andreas Diedrich, fick uppdraget att följa projektarbetet under de närmaste två åren och stödja utvecklingen av en modell för hållbar (arbetsmarknads)integration i staden. Sara och Andreas kommer bland annat att observera projektmöten, intervjua boenden, projektmedlemmar och andra aktörer samt håller i ett antal workshops där de kommer att återkoppla sina iakttagelser.

Foto: Göteborgs Stad