Ett blogginlägg av Andreas Diedrich, programansvarig Organizing Integration

Jag var på en mötesplats kring integration nyligen – en jobbmässa med presentationer och matchningsaktiviteter. Under morgonen lyssnade jag på en rad presentationer som enligt organisatörerna skulle fungera som ”inspirationskälla”.

En representant från ett medelstort företag pratade om hur man på företaget hade anställt en nyanländ person från Syrien efter att ha varit med på mötesplatsen förra året och hur bra det hade gått för honom. Han var med på scenen och berättade sedan om hur bra han trivdes på företaget och hur mycket han lärde sig – och han gjorde detta på svenska! Imponerande! En annan nyanländ man från Syrien hade bjudits in för att prata om hur han hade flytt till Sverige och hade fått en chans att bygga upp ett helt nytt liv i landet. Även han pratade mycket bra svenska, och efter så kort tid i Sverige – återigen, mycket imponerande!

Det är inspirerande personer som står på scenen, som lyckas skapa en relation till publiken och fängslar oss alla med sina berättelser. Men, samtidigt börjar jag tänka att jag har mött liknande personer innan på andra integrationsevenemang: utrikes födda män som är utåtriktade, ambitiösa, som har lärt sig det svenska språket mycket väl under en kort tid, och som nu jobbar som konsulter på Accenture, Ernst and Young eller Boston Consulting Group.

Det är bra att dessa framgångsrika exemplen finns och det är bra att de lyckas att etablera sig på svensk arbetsmarknad – och inte bara det, att de lyckas ta sig in på företag som BCG som vem som helst hade haft svårt att få anställning på. Men, det är också bra att stanna upp en liten stund och att inte dra för generella slutsatser om möjligheterna för utrikes födda, och nyanlända specifikt, att ta sig in på arbetsmarknaden, från de personer vi möter här och de berättelser vi hör. Få lyckas få en anställning på BCG, oavsett om de är ”nyanlända” eller ”etablerade” personer, och inte alla är så utåtriktade som personerna på scenen. Dessutom börjar jag ställa mig frågan vem som hamnar där uppe på scenen och hur det urvalet görs och av vem? Jag har hittills inte sett nyanlända kvinnor uppe på scenerna. Det betyder inte att de inte också finns, men deras frånvaro förbryllar mig ändå.

Dessutom – och det tycker jag är ännu viktigare att reflektera över – liknar de nyanlända som ges möjlighet att träda fram vid dessa tillfällen ”normalsvensken”: de klär sig som en ”etablerad” person kan tänkas klä sig och de tar plats på ett sätt som en etablerad person kan tänkas ta plats. Med andra ord väljer man att presentera personer som liknar det som medlemmarna i publiken känner igen: likhet är det man är ute efter, inte olikheter.

Mer från bloggen

Slutkonferens för Global flows […] i Köpenhamn

Slutkonferens för Global flows […] i Köpenhamn

Blogg av Emma Ek Österberg forskare i Organizing IntegrationJag tog tåget över sundet. Till Köpenhamn där FLOW, ett interdisciplinärt forskningsprogram om migration och integration, höll sin slutkonferens den 4:e och 5:e november. Programmet startade 2017 vid Aalborgs...

Rapportsläpp! Integration av nyanlända på arbetsmarknaden

Rapportsläpp! Integration av nyanlända på arbetsmarknaden

Nu har Organizing Integration släppt en rapport! Forskning i korthet (#15): Integration av nyanlända på arbetsmarknaden Kunskapsöversikten lanserades i samband med ett webbinarium i oktober 2020. Under seminariet medverkade bland annat författarna Andreas Diedrich,...

OI forskare i innovationsprojekt

OI forskare i innovationsprojekt

Andreas Diedrich kommer att delta i innovationsprojektet ”Digital kommunikation – nyckeln till ökad integration” som fått finansiering beviljat av VINNOVA

Vad har hänt i Stor-Göteborg sedan 2017?

Vad har hänt i Stor-Göteborg sedan 2017?

Under 2017/18 engagerade vi oss för att kartlägga initiativ för att stödja utrikesfödds till arbete i StorGöteborg med syfte att förstå frågor som vilka typer av initiativ finns det, hur organiseras de och vilka aktörer är inblandade. Vad har hänt sedan sist?

Lokal Integrationspolicy – hur planerar kommuner för integration?

Lokal Integrationspolicy – hur planerar kommuner för integration?

Ett blogginlägg av Emma Ek ÖsterbergArbetsmarknadsintegration, ja insatser för integration överlag, görs av en mängd aktörer - offentliga organisationer, civilsamhället och näringslivet. Kommunernas roll i detta är både viktig och mångfacetterad. De är ofta...

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Ett blogginlägg av Emma Ek Österberg Under senare år har sysselsättningskrav i upphandling kommit att bli ett allt viktigare verktyg för arbetsmarknadsintegration. Det är knappast märkligt med tanke på omfattningen på den offentliga upphandlingen. Drygt 800 miljarder...

Nya deltagare i programmet

Nya deltagare i programmet

Vi välkomnar tre nya forskare som ansluter sig till vårt program Organizing IntegrationAssociate Prof. Sara Broström Brorström is an Associate Professor at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. Brorström is a public administration...

Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

I november deltog nära 200 forskare från hela världen konferensen OMICS som anordnades av Organizing Integration ihop med Centrum för Global Migration vid Göteborgs Universitet. OMICS står för  ”Organizing Migration and Forskare från hela världen var inbjudna för att...

Civilisamhällets organisationer i Europa

Civilisamhällets organisationer i Europa

En liten inblick i civilsamhällesorganisationers arbete för arbetsmarknadsintegration över Europa I oktober 2019 släpptes en rapport genom EU- projektet SIRIUS, Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets, som...

Inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration

Inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration

SKR arrangerade den 5 december en inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration. Temat för dagen var hur kommuner och arbetsintegrerande sociala företag kan samverka på bästa vis  I publiken fanns ett 60-tal personer, mestadels representanter...