Ett blogginlägg av Andreas Diedrich, programansvarig Organizing Integration

Jag var på en mötesplats kring integration nyligen – en jobbmässa med presentationer och matchningsaktiviteter. Under morgonen lyssnade jag på en rad presentationer som enligt organisatörerna skulle fungera som ”inspirationskälla”.

En representant från ett medelstort företag pratade om hur man på företaget hade anställt en nyanländ person från Syrien efter att ha varit med på mötesplatsen förra året och hur bra det hade gått för honom. Han var med på scenen och berättade sedan om hur bra han trivdes på företaget och hur mycket han lärde sig – och han gjorde detta på svenska! Imponerande! En annan nyanländ man från Syrien hade bjudits in för att prata om hur han hade flytt till Sverige och hade fått en chans att bygga upp ett helt nytt liv i landet. Även han pratade mycket bra svenska, och efter så kort tid i Sverige – återigen, mycket imponerande!

Det är inspirerande personer som står på scenen, som lyckas skapa en relation till publiken och fängslar oss alla med sina berättelser. Men, samtidigt börjar jag tänka att jag har mött liknande personer innan på andra integrationsevenemang: utrikes födda män som är utåtriktade, ambitiösa, som har lärt sig det svenska språket mycket väl under en kort tid, och som nu jobbar som konsulter på Accenture, Ernst and Young eller Boston Consulting Group.

Det är bra att dessa framgångsrika exemplen finns och det är bra att de lyckas att etablera sig på svensk arbetsmarknad – och inte bara det, att de lyckas ta sig in på företag som BCG som vem som helst hade haft svårt att få anställning på. Men, det är också bra att stanna upp en liten stund och att inte dra för generella slutsatser om möjligheterna för utrikes födda, och nyanlända specifikt, att ta sig in på arbetsmarknaden, från de personer vi möter här och de berättelser vi hör. Få lyckas få en anställning på BCG, oavsett om de är ”nyanlända” eller ”etablerade” personer, och inte alla är så utåtriktade som personerna på scenen. Dessutom börjar jag ställa mig frågan vem som hamnar där uppe på scenen och hur det urvalet görs och av vem? Jag har hittills inte sett nyanlända kvinnor uppe på scenerna. Det betyder inte att de inte också finns, men deras frånvaro förbryllar mig ändå.

Dessutom – och det tycker jag är ännu viktigare att reflektera över – liknar de nyanlända som ges möjlighet att träda fram vid dessa tillfällen ”normalsvensken”: de klär sig som en ”etablerad” person kan tänkas klä sig och de tar plats på ett sätt som en etablerad person kan tänkas ta plats. Med andra ord väljer man att presentera personer som liknar det som medlemmarna i publiken känner igen: likhet är det man är ute efter, inte olikheter.

Mer från bloggen

Tikitut – Community based tourism

Tikitut – Community based tourism

Nyligen träffade jag en gammal vän och hans kompis. Det visade sig att kompisen jobbade som konsult med olika projekt inom byggbranschen. När jag berättade för honom att jag jobbade med ett forskningsprogram om arbetsmarknadsintegration av utrikes födda blev han...

Välvillig diskriminering

Välvillig diskriminering

En forskarartikel från 2018 visade hur personer som jobbar inom HR på stora företag inte ser att de mångfaldsinitiativen de initierar kan bidrar till att reproducera ojämlikhet. Läs mer i vårt blogginlägg

Saknas helhetsperspektivet inom integrationen?

Saknas helhetsperspektivet inom integrationen?

I arbetet med att åstadkomma integration finns många aktörer med olika syn på integration. Många efterlyser ett helhetsperspektiv som ofta saknas, slår forskare Nanna Gillberg från Organizing Integration fast.  Sedan 2018 är samhällsorienteringskurser en obligatorisk...

Rama in genom att zooma in och ut

Rama in genom att zooma in och ut

Ett projekt övervann “projektifieringsförbannelsen” – varför? Det finns några metoder och strategier som utvecklats av de involverade aktörerna som kan vara användbara också för andra initiativ som kämpar för att fortsätta sin verksamhet på arbetsmarknadsintegrationsområdet. Läs mer

Ett samtal om vem, när och hur

Ett samtal om vem, när och hur

Blogg av Patrik Zapata, forskare i Organizing Integration När politik ska bli till praktik görs det lokalt. Frågan vi ställer oss är hur det görs, i det här fallet att skapa integration genom sysselsättning. I Västra Hisingen har det bland annat gjorts genom en social...

Introduktionsjobb och svarta får

Introduktionsjobb och svarta får

Nyligen träffade jag en gammal vän och hans kompis. Det visade sig att kompisen jobbade som konsult med olika projekt inom byggbranschen. När jag berättade för honom att jag jobbade med ett forskningsprogram om arbetsmarknadsintegration av utrikes födda blev han...

Liknande inställning mot muslimer och öst-tyskar

Liknande inställning mot muslimer och öst-tyskar

I Tyskland publicerades nyss en mycket intressant och mycket omtalat studie om inställningarna gentemot två grupper i det tyska samhället: Muslimer och östtyskar. Studien uppmärksamma att klichéer rörande de två grupperna är frapperande lika. Läs mer

Borde vi prata om klimatflyktingar?

Borde vi prata om klimatflyktingar?

Det kommer att finnas mindre och mindre av allt som människor behöver och detta kommer att producera fler konflikter om de svinnande resurserna och att det som konsekvens kommer att finnas allt fler ”klimatflyktingar”.

Överkvalificerade utrikes födda

Överkvalificerade utrikes födda

En ny OECD rapport visar att 33,2 miljoner migranter inom OECD länderna och 11 miljoner inom EU kan klassas som högutbildade. Av dessa jobbar 8,1 miljoner invandrare i OECD länderna, respektive 2,9 miljoner inom EU i jobb för vilka de är överkvalificerade.Vidare är 7...

Nytt projekt: Hållbar turism & besöksnäring

Nytt projekt: Hållbar turism & besöksnäring

Hur kommuniceras olika platsers och destinationers pluralitet? Hur representeras och upplevs dessa? Vem kontrollerar dem, vem inkluderas, hur hanteras konflikter och vilkas åsikter anses legitima? Detta projektets mål är att sätta sig in i och hitta svar på dessa...