Ett blogginlägg av Andreas Diedrich, programansvarig Organizing Integration

Jag var på en mötesplats kring integration nyligen – en jobbmässa med presentationer och matchningsaktiviteter. Under morgonen lyssnade jag på en rad presentationer som enligt organisatörerna skulle fungera som ”inspirationskälla”.

En representant från ett medelstort företag pratade om hur man på företaget hade anställt en nyanländ person från Syrien efter att ha varit med på mötesplatsen förra året och hur bra det hade gått för honom. Han var med på scenen och berättade sedan om hur bra han trivdes på företaget och hur mycket han lärde sig – och han gjorde detta på svenska! Imponerande! En annan nyanländ man från Syrien hade bjudits in för att prata om hur han hade flytt till Sverige och hade fått en chans att bygga upp ett helt nytt liv i landet. Även han pratade mycket bra svenska, och efter så kort tid i Sverige – återigen, mycket imponerande!

Det är inspirerande personer som står på scenen, som lyckas skapa en relation till publiken och fängslar oss alla med sina berättelser. Men, samtidigt börjar jag tänka att jag har mött liknande personer innan på andra integrationsevenemang: utrikes födda män som är utåtriktade, ambitiösa, som har lärt sig det svenska språket mycket väl under en kort tid, och som nu jobbar som konsulter på Accenture, Ernst and Young eller Boston Consulting Group.

Det är bra att dessa framgångsrika exemplen finns och det är bra att de lyckas att etablera sig på svensk arbetsmarknad – och inte bara det, att de lyckas ta sig in på företag som BCG som vem som helst hade haft svårt att få anställning på. Men, det är också bra att stanna upp en liten stund och att inte dra för generella slutsatser om möjligheterna för utrikes födda, och nyanlända specifikt, att ta sig in på arbetsmarknaden, från de personer vi möter här och de berättelser vi hör. Få lyckas få en anställning på BCG, oavsett om de är ”nyanlända” eller ”etablerade” personer, och inte alla är så utåtriktade som personerna på scenen. Dessutom börjar jag ställa mig frågan vem som hamnar där uppe på scenen och hur det urvalet görs och av vem? Jag har hittills inte sett nyanlända kvinnor uppe på scenerna. Det betyder inte att de inte också finns, men deras frånvaro förbryllar mig ändå.

Dessutom – och det tycker jag är ännu viktigare att reflektera över – liknar de nyanlända som ges möjlighet att träda fram vid dessa tillfällen ”normalsvensken”: de klär sig som en ”etablerad” person kan tänkas klä sig och de tar plats på ett sätt som en etablerad person kan tänkas ta plats. Med andra ord väljer man att presentera personer som liknar det som medlemmarna i publiken känner igen: likhet är det man är ute efter, inte olikheter.

Mer från bloggen

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Upphandling som arbetsmarknadsverktyg

Ett blogginlägg av Emma Ek Österberg Under senare år har sysselsättningskrav i upphandling kommit att bli ett allt viktigare verktyg för arbetsmarknadsintegration. Det är knappast märkligt med tanke på omfattningen på den offentliga upphandlingen. Drygt 800 miljarder...

Nya deltagare i programmet

Nya deltagare i programmet

Vi välkomnar tre nya forskare som ansluter sig till vårt program Organizing IntegrationAssociate Prof. Sara Broström Brorström is an Associate Professor at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. Brorström is a public administration...

Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

Nu siktar vi på en ny OMICS konferens!

I november deltog nära 200 forskare från hela världen konferensen OMICS som anordnades av Organizing Integration ihop med Centrum för Global Migration vid Göteborgs Universitet. OMICS står för  ”Organizing Migration and Forskare från hela världen var inbjudna för att...

Civilisamhällets organisationer i Europa

Civilisamhällets organisationer i Europa

En liten inblick i civilsamhällesorganisationers arbete för arbetsmarknadsintegration över Europa I oktober 2019 släpptes en rapport genom EU- projektet SIRIUS, Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets, som...

Inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration

Inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration

SKR arrangerade den 5 december en inspirationsdag om sociala företag och arbetsmarknadsintegration. Temat för dagen var hur kommuner och arbetsintegrerande sociala företag kan samverka på bästa vis  I publiken fanns ett 60-tal personer, mestadels representanter...

Välvillig diskriminering

Välvillig diskriminering

En forskarartikel från 2018 visade hur personer som jobbar inom HR på stora företag inte ser att de mångfaldsinitiativen de initierar kan bidrar till att reproducera ojämlikhet. Läs mer i vårt blogginlägg

Integration – ett ord fyllt av komplexitet

Integration – ett ord fyllt av komplexitet

Redan tidigt när vi började observationerna under vår kartläggning 2017 av initiativ för arbetsmarknadsintegration började vi förstå att ordet integration är ett ord som i praktiken får många betydelser. Vid en närmare fördjupning av initiativen upptäckte vi en mängd...

Saknas helhetsperspektivet inom integrationen?

Saknas helhetsperspektivet inom integrationen?

I arbetet med att åstadkomma integration finns många aktörer med olika syn på integration. Många efterlyser ett helhetsperspektiv som ofta saknas, slår forskare Nanna Gillberg från Organizing Integration fast.  Sedan 2018 är samhällsorienteringskurser en obligatorisk...

Rama in genom att zooma in och ut

Rama in genom att zooma in och ut

Ett projekt övervann “projektifieringsförbannelsen” – varför? Det finns några metoder och strategier som utvecklats av de involverade aktörerna som kan vara användbara också för andra initiativ som kämpar för att fortsätta sin verksamhet på arbetsmarknadsintegrationsområdet. Läs mer

Ett samtal om vem, när och hur

Ett samtal om vem, när och hur

Blogg av Patrik Zapata, forskare i Organizing Integration När politik ska bli till praktik görs det lokalt. Frågan vi ställer oss är hur det görs, i det här fallet att skapa integration genom sysselsättning. I Västra Hisingen har det bland annat gjorts genom en social...