Ett blogginlägg av Andreas Diedrich, programansvarig Organizing Integration

Jag var på en mötesplats kring integration nyligen – en jobbmässa med presentationer och matchningsaktiviteter. Under morgonen lyssnade jag på en rad presentationer som enligt organisatörerna skulle fungera som ”inspirationskälla”.

En representant från ett medelstort företag pratade om hur man på företaget hade anställt en nyanländ person från Syrien efter att ha varit med på mötesplatsen förra året och hur bra det hade gått för honom. Han var med på scenen och berättade sedan om hur bra han trivdes på företaget och hur mycket han lärde sig – och han gjorde detta på svenska! Imponerande! En annan nyanländ man från Syrien hade bjudits in för att prata om hur han hade flytt till Sverige och hade fått en chans att bygga upp ett helt nytt liv i landet. Även han pratade mycket bra svenska, och efter så kort tid i Sverige – återigen, mycket imponerande!

Det är inspirerande personer som står på scenen, som lyckas skapa en relation till publiken och fängslar oss alla med sina berättelser. Men, samtidigt börjar jag tänka att jag har mött liknande personer innan på andra integrationsevenemang: utrikes födda män som är utåtriktade, ambitiösa, som har lärt sig det svenska språket mycket väl under en kort tid, och som nu jobbar som konsulter på Accenture, Ernst and Young eller Boston Consulting Group.

Det är bra att dessa framgångsrika exemplen finns och det är bra att de lyckas att etablera sig på svensk arbetsmarknad – och inte bara det, att de lyckas ta sig in på företag som BCG som vem som helst hade haft svårt att få anställning på. Men, det är också bra att stanna upp en liten stund och att inte dra för generella slutsatser om möjligheterna för utrikes födda, och nyanlända specifikt, att ta sig in på arbetsmarknaden, från de personer vi möter här och de berättelser vi hör. Få lyckas få en anställning på BCG, oavsett om de är ”nyanlända” eller ”etablerade” personer, och inte alla är så utåtriktade som personerna på scenen. Dessutom börjar jag ställa mig frågan vem som hamnar där uppe på scenen och hur det urvalet görs och av vem? Jag har hittills inte sett nyanlända kvinnor uppe på scenerna. Det betyder inte att de inte också finns, men deras frånvaro förbryllar mig ändå.

Dessutom – och det tycker jag är ännu viktigare att reflektera över – liknar de nyanlända som ges möjlighet att träda fram vid dessa tillfällen ”normalsvensken”: de klär sig som en ”etablerad” person kan tänkas klä sig och de tar plats på ett sätt som en etablerad person kan tänkas ta plats. Med andra ord väljer man att presentera personer som liknar det som medlemmarna i publiken känner igen: likhet är det man är ute efter, inte olikheter.

Mer från bloggen

Liknande inställning mot muslimer och öst-tyskar

Liknande inställning mot muslimer och öst-tyskar

I Tyskland publicerades nyss en mycket intressant och mycket omtalat studie om inställningarna gentemot två grupper i det tyska samhället: Muslimer och östtyskar. Studien uppmärksamma att klichéer rörande de två grupperna är frapperande lika. Läs mer

Borde vi prata om klimatflyktingar?

Borde vi prata om klimatflyktingar?

Det kommer att finnas mindre och mindre av allt som människor behöver och detta kommer att producera fler konflikter om de svinnande resurserna och att det som konsekvens kommer att finnas allt fler ”klimatflyktingar”.

Överkvalificerade utrikes födda

Överkvalificerade utrikes födda

En ny OECD rapport visar att 33,2 miljoner migranter inom OECD länderna och 11 miljoner inom EU kan klassas som högutbildade. Av dessa jobbar 8,1 miljoner invandrare i OECD länderna, respektive 2,9 miljoner inom EU i jobb för vilka de är överkvalificerade.Vidare är 7...

Nytt projekt: Hållbar turism & besöksnäring

Nytt projekt: Hållbar turism & besöksnäring

Hur kommuniceras olika platsers och destinationers pluralitet? Hur representeras och upplevs dessa? Vem kontrollerar dem, vem inkluderas, hur hanteras konflikter och vilkas åsikter anses legitima? Detta projektets mål är att sätta sig in i och hitta svar på dessa...

Missar man någonting med migrationspolitiken?

Missar man någonting med migrationspolitiken?

Organizing Integration deltog i november 2018 vid ett mycket intressant symposium om migration och samhällsutmaningar vid Lunds Universitet. Symposiumet organiserades av Pufendorfinstitutet, ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut vid Lunds Universitet....

Nytt projekt: Tillsammans för jobb och integration

Nytt projekt: Tillsammans för jobb och integration

Under våren 2018, närmare sagt i maj, flyttade runt 140 nyanlända in i de tillfälliga bostäderna i Askimsviken. Samtidigt initierade stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo ett samverkansprojekt för att på bästa sätt kunna hjälpa de nyinflyttade på vägen till...

Demos, en lokalvaluta med basinkomst – Lokala Valutor del 5

Demos, en lokalvaluta med basinkomst – Lokala Valutor del 5

Del 5: Demos - en lokalvaluta med basinkomst Bloggserie av Ester Barinaga, forskare i Organizing Integration Spanien. Maj 2011. Starten på vad som har kallats “de indignerades”, anti-åtstramningsrörelse som blev försprång till Occupy rörelse några månader senare....

Vad har en tomat med integration att göra? – LOKALA VALUTOR DEL 4

Vad har en tomat med integration att göra? – LOKALA VALUTOR DEL 4

Del 4: Vad har en tomat med integration att göra? Bloggserie av Ester Barinaga, forskare i Organizing Integration Torekes heter den lokala valuta som introducerades i distrikten Rabot-Blaisantvest, vad vi i Sverige skulle kalla “ett socio-ekonomiskt utsatt område” i...

En välanvänd timme – Lokala valutor del 3

En välanvänd timme – Lokala valutor del 3

Del 3: En välanvänd timme Bloggserie av Ester Barinaga, forskare i Organizing Integration Rivas-vaciamadrid är en stadsdel i Madrids periferi. Sedan 2005 har grannar hjälpt varandra med allt från barnpassning, läxhjälp och sällskap till läkaren till att fylla i...